“TRANSCAN-2" Çevrimsel Kanser Araştırmaları ERA-NET Projesi
“TRANSCAN-2" Çevrimsel Kanser Araştırmaları ERA-NET Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Sağlık, Demografik Değişim ve Refah (Health, Demographic Change and Wellbeing) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje kapsamında, ulusal kanser araştırmaları programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. “TRANSCAN-2" projesinin amacı, ulusal ve bölgesel çevrimsel kanser araştırmaları yapan fonlama kuruluşlarını bir araya getirerek; temel, klinik ve epidemiyolojik kanser araştırmalarının entegrasyonunun sağlanması ve Avrupa çapında kanserin görüntülenme, erken teşhis, prognoz, tedavi ve bakımının kolaylaştırılmasıdır.

“TRANSCAN-2” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi:
  • 06 Şubat 2017 : Birinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün (18:00)
  • 06 Mart 2017 : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün
  • 1 Haziran 2017 : İkinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün (18:00)
  • 3 Temmuz 2017 : İkinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

 
"TRANSCAN-2” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:
  • 02 Aralık 2016 : Çağrının açılma tarihi
  • 13 Şubat 2016 : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (16:00 CET)
  • 26 Nisan 2017 : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi
  • 07 Haziran 2017 : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (16:00 CET)
  • Ekim 2017 : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması
DETAYLI BİLGİ İÇİN