2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı Proje Başvuru Çağrısı
Proje Adı 2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı Proje Başvuru Çağrısı
Proje Numarası 2544
Maksimum Hibe Bütçesi 360000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 06/09/2017
Son Başvuru Saati 16:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
 • Japonya
 • Türkiye
Yararlanıcı İl
 • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
 • Gerçek Kişiler
 • Diğer

2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı Proje Başvuru Çağrısı

2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde Türk ve Japon bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektedir. TÜBİTAK-JSPS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra talep edilmesi durumunda Türk tarafına, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir.

Türkiye'deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları ve ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakları incelenmek üzere TÜBİTAK'a göndermeleri gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise JSPS'in istediği biçimde JSPS'e başvuru yapmaları beklenmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. Buna göre Türkiye'den Japonya'ya giden araştırmacıların uluslararası yol masrafları ile yaşam masraflarını karşılamak üzere 100 ABD Doları karşılığı TL gündelik TÜBİTAK tarafından ödenir. Yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1001 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de verilmektedir.

ORTAK PROJE ÖNERME VE DESTEKLEME KOŞULLARI

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir.  Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından projeler başvurabilecektir.

Türkiye'deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları ve ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakları incelenmek üzere TÜBİTAK'a göndermeleri gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise JSPS'in istediği biçimde JSPS'e başvuru yapmaları beklenmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 Proje bütçesi;

Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir.

Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

 Projede görev alma limitleri: Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 Proje süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır.

Başvuru

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 6 Eylül 2017 tarihine kadar yapmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakların ise en geç 20 Eylül 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıdaki adrese posta ile iletilmesi gerekmektedir. Elektronik başvurular 6 Eylül 2017 17.30’da kapanacaktır. Son başvuru tarihine kadar gerekli evrakları Kurumumuza iletilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Japonya’daki ortakların başvuru süreçleri için JSPS ile temasa geçmeleri gerekmektedir. JSPS çağrı sürecine ilişkin bilgiye http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html adresinden erişilebilir.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Kimler Projede Yer Alabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman

 • Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;
 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)
 • Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
 • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.
 • Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

B. Bursiyer

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak,
 • Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında son iki sınıf öğrencisi olmak,
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.
 • Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.
 • Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar aranmaz. Ancak öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir.
 • Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:
 • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
 • 40 yaşını doldurmamış olma,
 • Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması.

Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktılarının İletilmesi Gereken Adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TUBITAK Tunus Cad. No: 80

06100 ANKARA

Tel: (+90 312) 298 14 16

Faks: (+90 312) 427 74 83

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr