Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması
Proje Adı Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması
Program Bütçesi 53000
Maksimum Hibe Bütçesi 15000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 25/08/2017
Son Başvuru Saati 16:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl İstanbul
Yararlanıcı Ülke
 • Türkiye
Yararlanıcı İl
 • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
 • Gerçek Kişiler
 • Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları
 • Diğer

Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması

 

Plastik Ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması

Organizasyon

Ambalaj Tasarım Yarışması İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve İstanbul Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ortaklığında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

Amaçlar

Yarışmalar;

 • Plastik ve Metal ambalaj sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,
 • Profesyonel ve Öğrenci tasarımcıların Ambalaj sektörüne olan ilgisini artırmak ve sektörle buluşturmak,
 • Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
 • 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek,

amacıyla yılda bir kez  gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya - T.C. vatandaşı olmayan kişiler için - T.C. üniversitelerinin B  fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

B) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına ve ETMK üyelerine açıktır.(görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

C) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

• Yarışmanın grup profesyonel kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.

• Yarışmanın grup öğrenci kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin C maddesindeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik fakültesi bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

*Katılımcılar için  yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Kategoriler

Yarışma,Et, Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik;

 • Plastik Ambalaj Kategorisi
 • Metal Ambalaj Kategorisi

Olmak üzere iki ana kategoride düzenlenecektir.

Ürünler öncelikle ilgili kategoriye uygunluk, yenilik ve özgünlük, ihracat potansiyeli açısından değerlendirilecektir. Ayrıca tasarımın estetik açıdan yeterli olması kadar  öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekmektedir.

Tasarımlar et, süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik olması gerekmektedir, ayrıca tasarım önerilerinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması ve çevre dostu ürünler olması beklenmektedir.

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir.  Her bir alt kategori  için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.

Takvim

 • Yarışma Duyurusu        : Nisan’ın 3. haftası
 • Son Başvuru Tarihi       : 25 Ağustos 2017
 • Seçici Kurul Toplantısı : 15 Eylül 2017
 • Ödül Töreni                    :   Ekim 2017 ( Tasarım haftası ile eş zamanlı)

Ödüller

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

Profesyonel Kategorisi

 • 1.’lik ödülü             : 15.000 TL
 • 2.’lik ödülü             : 10.000 TL
 • 3.’lük ödülü            : 7.000 TL
 • Mansiyon               : 4.000 TL

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İKMİB ve İDDMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

Öğrenci Kategorisi

 • 1.’lik ödülü             : 7.000 TL
 • 2.’lik ödülü             : 5.000 TL
 • 3.’lük ödülü            : 3.000 TL    
 • Mansiyon               : 2.000 TL

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İKMİB ve İDDMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)  kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik  nihai kararı verecek merci T. C. Ekonomi Bakanlığıdır.

*Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

***Burstan faydalanacak öğrencilerden, İKMİB ve İDDMİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 2 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 2 eserle katılabilir)
 • Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.
 • Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.
 • Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler.
 • Müfredat kapsamındaki bir projeyle yarışmaya katılan başvuru sahipleri, okul projelerindeki ortaklarından ve öğretim görevlilerinden katılım konusunda onay ve ödül paylaşımı konusunda paylaşım taahhüdü almalıdırlar.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2017 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’in geçmiş yıllarda düzenlediği tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen projelerde herhangi bir marka ve/veya markaya ait logo kullanılmaması şartı aranmaktadır.
 • İMMİB personeli  yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi  seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili  projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

Yarışma Sekretaryası Ve İletişim Bilgileri     

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

İMMİB - İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 3 / Kimya Şubesi

Yenibosna 34197 İSTANBUL

Tel: 0212 4540960 – 0212 4540704 – 0212 4540886

Faks: 0212 4540046

e-posta: ambalajtasarimi@immib.org.tr