LİSANS ÖĞRENCİSİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
Lisans mezuniyet durumundaki son sınıf öğrencilerine yönelik Lisans Öğrencisi Araştırma Projeleri başvuruları 16-29 Ocak 2016 tarihleri arasında BAP Otomasyonu aracılığıyla, Proje Yürütücüleri tarafından yapılacaktır. Başvuru, için gerekli tüm form ve belgeler (Otomasyon sisteminde belirtilen) sisteme yüklenip birer çıktısı orijinal onaylı olarak BAP Koordinasyon Birimine 24 Ocak 2016 mesai saati bitimine kadar teslim edilecektir.