Gelecek Turizm’de çağrısı
Gelecek Turizm’de çağrısı açılmış olup son başvuru tarihi 28 Temmuz 2017’dir.

Gelecek Turizmde programı kapsamında; yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Önerilen projelerin bütçesi en az 50.000 TL en fazla 120.000 TL olabilir. Proje tutarının %100’üne kadar olan kısmı Gelecek Turizmde tarafından karşılanacaktır.

Başvuru sahipleri en az bir (1) en çok beş (5) ortak kuruluşla hareket edebilir.

Desteklenecek projenin süresi en az 6 (altı) en çok 12 (on iki) ay olabilir.

GT_Basvuru-Rehberi_Haziran2017

Detaylı bilgi için: http://www.gelecekturizmde.com/