Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Programı
Proje Adı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Programı
Proje Numarası TR81/17/TD
Program Bütçesi 450000
Maksimum Hibe Bütçesi 15000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 31/10/2017
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl Zonguldak
Yararlanıcı İl
 • Zonguldak
 • Bartın
 • Karabük
Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)
 • Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları
 • Diğer

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 31 Ocak 2017 tarihinde ajansın internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna ilan edilmiştir. Programa başvurular 1 Şubat 2017 itibariyle alınmaya başlanacaktır. Başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberi içeriğinde yayınlanmıştır.

2017 yılı Teknik Destek programı için son başvuru tarihi 31 Ekim 2017 Saat 18.00 olarak belirlenmiştir.

Programın Referans Numarası

TR81/17/TD

Amaç

BAKKA tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, yürüteceği Teknik Destek Programı ile yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini arttırıcı faaliyetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları konuları için mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlayabilecektir.

Ajans tarafından bu başlık altında sağlanacak destekler temelde Ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dâhilinde sağlanır. Ancak amaçlarına uygunluğunun gerekçelendirildiği durumlarda özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı destekler bölge dışında da sağlanabilir.

Sağlanacak Mali Kaynak

2017 yılında, teknik destek programı kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 450.000 TL’dir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kurum/kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir. Teknik destek faaliyetleri Ajansın kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Ajans tarafından karar verilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 15.000 TL’yi aşamaz.

Süre

Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi bir aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır.

Yer

Teknik destekler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 Düzey 2 Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) gerçekleştirilmelidir. Ancak amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda, özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

 • Mahalli İdareler (İl-İlçe-Belde Belediyeleri, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl-İlçe-Şube Müdürlüğü, Okullar)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Üniversiteler (Rektörlük, Dekanlıklar, MYO, Araştırma Enstitüleri),
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 27’nci maddesine göre, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler, başvuru sahibi veya ortağı olarak Teknik Destek talebinde bulunamazlar.

Ayrıca destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Teknik destek konusunun başvuru sahibi kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 Düzey 2 Bölgesinde (Zonguldak, Karabük ve Bartın) kayıtlı olması veya merkez ya da harcama yetkisine sahip yasal temsilciliğinin (şube vb.) bu bölgede bulunması,
 • Teknik destek başvuru sürecinden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
 • Tüzel Kişiliği haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşlar ve bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz).

Faaliyetlerin Uygunluğu

Ajans, yalnızca belirtilen alanlarda yer alan (sayfa 16’da), kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetlere teknik destek hizmetleri sağlayabilir;

 1. Eğitim verme
 2. Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 3. Danışmanlık sağlama
 4. Geçici uzman personel görevlendirme
 5. Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

Başvuru Dönemleri

 • 1. Dönem Ocak-Şubat 1 Şubat – 28 Şubat
 • 2. Dönem Mart-Nisan 1 Mart – 28 Nisan
 • 3. Dönem Mayıs-Haziran 2 Mayıs – 30 Haziran
 • 4. Dönem Temmuz-Ağustos 3 Temmuz - 29 Ağustos
 • 5. Dönem Eylül-Ekim 5 Eylül - 31 Ekim