KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Proje Adı KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Maksimum Hibe Bütçesi 5000000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 29/12/2017
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Hangi Ülkeler Başvurabilir?
 • Diğer
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
 • Türkiye
Yararlanıcı İl
 • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
 • Tüzel Kişiler
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)
 • Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları
 • Diğer

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Program Kapsamı

 • İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

 

Destek Süresi

Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

 

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır

 

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz)

5.000.000 TL

 

Destek Oranları

 

İşletme Ölçeği

 

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz

+Geri Ödemeli)

 

Mikro İşletmeler

 

%70

Yüksek Teknoloji: +%5

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

 

Orta ve Küçük İşletmeler

 

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

 

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için

%100 Teminat Giderleri Desteği