KOSGEB Teknopazar - Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı 2017
Proje Adı KOSGEB Teknopazar - Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı 2017
Maksimum Hibe Bütçesi 150000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 29/12/2017
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Hangi Ülkeler Başvurabilir?
  • Diğer
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
  • Türkiye
Yararlanıcı İl
  • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
  • Tüzel Kişiler
  • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)

KOSGEB Teknopazar - Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı 2017

Teknopazar - Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi,

Program  Süresi

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

Başvuru Şartları

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Destek Limitleri Ve Oranları

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,

Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)