Kosgeb Ar-Ge Ve İnovasyon Destek Programı 2017
Proje Adı Kosgeb Ar-Ge Ve İnovasyon Destek Programı 2017
Maksimum Hibe Bütçesi 1500000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 29/12/2017
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Hangi Ülkeler Başvurabilir?
  • Diğer
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
  • Türkiye
Yararlanıcı İl
  • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
  • Tüzel Kişiler
  • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
  • Diğer

Kosgeb Ar-Ge Ve İnovasyon Destek Programı 2017

AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI       

AR-GE ve İnovasyon Programı

Destek Kapsamı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip  küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.

 

 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti(TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge veİnovasyonProgramı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje GeliştirmeDesteği

Proje DanışmanlıkDesteği

25.000

75

EğitimDesteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje TanıtımDesteği

5.000

Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz,BelgelendirmeDesteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

18.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

 * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik  edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir

İletişim

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Adres : Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66

Altmışevler / MAMAK / ANKARA

Tel : 0 312 595 28 00 (pbx) Faks : 0 312 368 07 15

www.kosgeb.gov.tr

teknoloji@kosgeb.gov.tr