Kosgeb Endüstriyel Uygulama Programı 2017
Proje Adı Kosgeb Endüstriyel Uygulama Programı 2017
Maksimum Hibe Bütçesi 1500000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 29/12/2017
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Hangi Ülkeler Başvurabilir?
  • Diğer
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
  • Türkiye
Yararlanıcı İl
  • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
  • Tüzel Kişiler
  • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)

Kosgeb Endüstriyel Uygulama Programı 2017

 

Kosgeb Endüstriyel Uygulama Programı 2017

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

Endüstriyel Uygulama Programına;

-Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,

-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,

-Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti(TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge veİnovasyonProgramı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje GeliştirmeDesteği

Proje DanışmanlıkDesteği

25.000

75

EğitimDesteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje TanıtımDesteği

5.000

Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz,BelgelendirmeDesteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

18.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

 * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik  edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir

İletişim

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Adres : Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66

Altmışevler / MAMAK / ANKARA

Tel : 0 312 595 28 00 (pbx) Faks : 0 312 368 07 15

www.kosgeb.gov.tr

teknoloji@kosgeb.gov.tr