Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Robotik ve Mekatronik Çağrı Duyurusu
Proje Adı Tübitak - 1511 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Robotik ve Mekatronik Çağrı Duyurusu
Proje Numarası 1511
Maksimum Hibe Bütçesi 3000000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 12/01/2018
Son Başvuru Saati 17:30
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
 • Türkiye
Yararlanıcı İl
 • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
 • Tüzel Kişiler
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
 • Diğer

Tübitak - 1511 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Robotik ve Mekatronik Çağrı Duyurusu

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri - Robotik Ve Mekatronik Çağrı Duyurusu

Çağrı Kodu: 1511-BIT-ROME-2017-1

Çağrı Başlığı: İnsansı Robotlar - Tedavi Hizmetlerine ve Engellilere Hareketlilik Sağlamaya Yönelik İnsansı ve Akıllı Robotik Sistemler

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

İnsansı ve akıllı robotlar konusunda uluslararası platformda varılan nokta değerlendirildiğinde, ulusal bazda bu konuda araştırma çalışmalarının yapılmasına ve çıktılarının ürüne dönüştürülmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Çağrı kapsamında ülkemizde özellikle insansı ve akıllı robot sistemleri konusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede; PETMAN (Boston Dynamics), ASIMO (Honda) gibi insansı (humanoid) robot tasarım ve üretiminin ülkemizde de gerçekleştirilmesinin önü açılacaktır.

Tedavi hizmetlerine ve fiziksel engellilere hareketlilik (mobility)sağlamaya yönelik insansı ve akıllı robotik sistemler, yüksek katma değere sahip olması ve yaşam kalitesini arttırması nedeniyle ülkemizde ihtiyaç duyulan öncelikli teknolojik ürünler olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, ülkemizde robotik teknolojisinin geliştirilmesine yönelik tedavi hizmetlerine ve fiziksel engellilere hareketlilik (mobility) sağlamaya yönelik robotik sistemler öncelikli alan olarak belirlenmiştir.

Bu çağrı kapsamında, yazılım ve donanım açısından yerli katkı oranı yüksek, akıllı robotik sistemlerin geliştirilmesi ve prototip imalatlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsam

Çağrı kapsamında geliştirilecek olan robotik sistemlerin bilişsel (cognitive) hale getirilmesi için yapay zeka temelli teknikleri kullanması, insan ve çevre ile etkileşim kabiliyetine sahip olması, öğrenebilmesi ve karar verebilmesi beklenmektedir. Bilişsel sistemler ile birlikte algılayıcılar ve eyleyiciler içeren bu mekatronik sistemlerin, gelişmiş kontrol, hareket, etkileşim, adaptasyon, öğrenme yetilerine sahip, kullanım alanına göre uyarlanabilir güvenli sistemler olması istenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktıların kısıtlayıcı olmamakla birlikte

aşağıda örnekleri verilen sistemlere benzer olması beklenmektedir:

 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon robotik sistemleri (Birden fazla eksende hareket sağlayabilen, kuvvet ölçümü ve kontrolü yapabilen, tedavi programları uygulayabilen, hastanın durumunu izleyebilen vb. sistemler)
 • Engellilere hareketlilik sağlayacak robotik sistemler (Robotik protezler, Akıllı yardımcı robotik (Assistive Robotic) sistemler vb.)

Tedavi hizmetlerine ve fiziksel engellilere hareketlilik sağlamaya yönelik insansı ve akıllı robotik sistemlerin;

 • Yapay zeka temelli teknikleri kullanması,
 • İnsan ve çevre ile etkileşim kabiliyetine sahip olması,
 • Öğrenebilmesi ve karar verebilmesi,
 • Bakım, onarım ve montaj/demontaj kolaylığı,
 • Bilişsel sistemler ile birlikte algılayıcılar ve eyleyiciler içeren bu mekatronik sistemlerin, gelişmiş kontrol, hareket, etkileşim, adaptasyon, öğrenme yetilerine sahip, kullanım alanına göre uyarlanabilir güvenli sistemler olması beklenmektedir.

Diğer Hususlar:

 • Etik kurul belgesi ve gerekli tüm yasal izinlerin alınması proje önerisi sahibi firmanın sorumluluğundadır. Etik kurul belgesi olmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Çağrı kapsamında geliştirilecek projelerde hazır robot sistemleri alımlarına ait giderler destek kapsamı dışında tutulacaktır.
 • Proje kapsamında geliştirilmesi hedeflenen sistemlerin yurt dışı muadil sistemlerle karşılaştırma tablosu ile hedeflenen tasarım kriterleri ve başarı ölçütleri verilmelidir.
 • Proje önerisinde sadece basit bir robot sistemi kullanılarak basit bir yapay zeka uygulanmasını hedefleyen, sınırlı çıktı üreten ve/veya daha çok alt yapı yatırımı niteliği taşıyan proje önerileri çağrı ile hedeflenen sonuçlara ulaşmaya olanak sağlamayacağı için çağrı kapsamı dışında tutulacaktır.
 • Geliştirilecek sistemin ticarileşme potansiyelinin yüksek olması beklenmektedir. Bu kapsamda proje önerisinde hedeflenen uygulamaların detaylandırılarak konu ile ilgili piyasa araştırmalarına da yer verilmesi beklenmektedir.
 • Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden, projenin Ar-Ge içeriği ile uyumlu olacak şekilde teknik danışmanlık alınması önerilmektedir.
 • Projede hedeflenen tasarımların doğrulanarak ticarileştirilebilmesi için ana sanayi ve yan sanayi işbirliğine dayalı planlamanın yapılması önerilmektedir.
 • Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
 • Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri firma dışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi 18 Ekim 2017

Çağrı Kapanış Tarihi 12 Ocak 2018 - 17:30

Ön Kayıt Son Tarih* 22 Aralık 2017 - 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 20 Kasım 2017 – 12 Ocak 2018 - 17:30

Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığı ve kuruluş durumu ile ilgili belgeler TÜBİTAK’a sunularak ön kayıt onayı alınması gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar, proje başvurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar

 • Proje süresi üst sınırı : 36 Ay
 • Proje bütçesi üst sınırı : 3.000.000-TL. “Ortaklı Başvurular” için proje bütçesi üst sınırı 5.000.000- TL olarak belirlenmiştir.

İşbirliği yapısı : Proje başvurusu, hedeflenen çıktıyı gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır.

İrtibat Noktası

Çağrı Sorumlusu Okan CENGİZ 0312 298 94 59 okan.cengiz@tubitak.gov.tr

Çağrı Sorumlusu Yrd. Taner BAHADIR 0312 298 94 54 taner.bahadir@tubitak.gov.tr

Ön Kayıt Sorumluları Fatih M. ŞAHİN 0 312 468 5300/1033 fatih.sahin@tubitak.gov.tr

1511 Program Sorumlusu Neslihan Altay Dede +90 312 298 94 97 neslihan.dede@tubitak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/1511

E-mail: 1511@tubitak.gov.tr