Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı
Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE)

Avrupa içinden ve dışından üniversite, araştırma merkezi ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşlarının en az 3 tanesinin bir araya gelmesi ile oluşturulacak araştırma projeleri kapsamında konsorsiyum içerisinde yer alan kurumlar arası araştırmacı, teknik ve idari personelin değişimi ile uluslararası ve sektörler arası bilgi ve teknoloji transferi sağlanmasının hedeflemektedir. Proje süresi 4 yıl kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli olup proje dahil olan araştırma grupları arasında kişi başı 12 ayı geçmeyecek nitelikte dolaşımlar komisyon tarafından desteklenmektedir, bu 12 aylık dolaşım süresinin 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalarda gerçekleştirilmesi de mümkündür.  

Destek Kapsamı

  • Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca komisyon tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır.
  • Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca da araştırma ve idari giderlere yönelik bütçe oluşmaktadır.
  • Komisyon tarafından AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden birinden bir diğerine gerçekleştirilen dolaşımların akademi ve sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilenler ve AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden diğer ülkelere gerçekleştirilenlerin ise tamamı finansal olarak desteklenmektedir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN OFİSİMİZE BEKLİYORUZ