KOSGEB - Eş Finansman Kredi Programı
KOSGEB - Eş Finansman Kredi Programı
Donör Kuruluş(lar)

Son Başvuru Tarihi ve Saati
31/12/2015 17:00
Başvuru Ülkesi
Başvuru Şehri


Sektörler
 

İdare Başkanlığımız tarafından sağlanan, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programları’na başvuruda bulunan, başvurusu Başkanlığımız tarafından kabul edilerek desteklenmesi hususu karara bağlanan İŞLETME’lerin; finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve projelerini iş planında belirtilen zamanda tamamlamalarına yardımcı olmak amacıyla;

 • Akbank T.A.Ş. 
 • Albarakatürk Katılım Bankası A.Ş. 
 • Anadolubank A.Ş. 
 • Burganbank A.Ş. 
 • Denizbank A.Ş.
 • Fibabanka A.Ş. 
 • Şekerbank T.A.Ş. 
 • T.C. Ziraat Bankası 
 • Turkland Bank A.Ş. 
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
 • Türkiye İş Bankası A.Ş. 
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
 • Türkiye Finans Katılım Bankası 
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
 • Yapı ve Kredi Bankası’nın da bulunduğu Bankalar ve Kredi Garanti Fonu A.Ş ile 05/11/2013 tarihinde “Eş Finansman Kredi Programı Protokolü” imzalanmıştır.

İlgili Protokol kapsamında 01.01.2014 – 30.04.2014 tarihleri arasında protokole esas olmak üzere uygulanacak faiz / kar payı %1 olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu faiz /kar payı oranını Fibabank A.Ş. ve Turkland Bank A.Ş. uygulayamayacağını bildirmişlerdir.

İşletmelerin ilgili Protokol kapsamında kullanacakları kredilerde;

 • KOSGEB Destek Programları kapsamında projeleri Başkanlığımız tarafından onaylanarak desteklenmesi karara bağlanan işletmeler, (Söz konusu Protokol’ün imzalanmasından önce dahi olsa, halen devam eden ve/veya tamamlanmış olan projeleri de kapsayacak şekilde) talep etmeleri halinde Eş Finansman Kredisi için ilgili protokole taraf Banka şubelerine başvuruda bulunabileceklerdir. 
 • Bankalar, Projelere sağlayacağı eş finansman oranını belirlemekte serbest olacaktır. 
 • Kredi kullanımına ilişkin faiz ve kredi kullanımı ile ilgili masrafların tamamı yararlanıcı işletme tarafından karşılanacaktır. 
 • Protokol çerçevesinde, işletme kullanacağı Eş Finansman Kredisi için Banka’ya, asgari tutarlarının altında kalmamak üzere % 0,4 hizmet masrafını ve ipotek alınması halinde ise, Banka’nın ekspertiz masrafını peşin olarak ödeyecektir. 

 Eş Finansman Kredi Programı Protokolü aksi belirtilmediği sürece 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.