TÜBİTAK - CONCERT-Japan Photonic Manufacturing Ortak Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK - CONCERT-Japan Photonic Manufacturing Ortak Çağrısı Açıldı
Donör Kuruluş(lar)

Son Başvuru Tarihi ve Saati
18/04/2014 17:00
Başvuru Ülkesi
Başvuru Şehri


Sektörler
 

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen ve TÜBİTAK’ın Koordinatörü olduğu CONCERT-Japan projesi kapsamında, “İmalat Süreçlerinde Fotonik Uygulamaları” (Photonic Manufacturing) başlığında 10 Şubat 2014 tarihinde Japonya, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin de katılımı ile ortak bir çağrı yayınlanmıştır.

CONCERT-Japan Ortak Çağrısı kapsamında bu alanlarda çok ortaklı iki yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 30 Nisan 2014’tür.

Çağrı hakkında gerekli tüm bilgiler ve ilgili tüm belgelere ulaşmak için (Call Text, Guide for Applicants vb.) Çağrı Sayfasını www.concertjapan.eu/node/235 adresinden mutlaka ziyaret ediniz.

Çağrıya Katılan Ülkeler Ve Kuruluşlar

CONCERT-Japan 2014 yılı ortak çağrısına, Japonya, Türkiye, İtalya, İsviçre, Macaristan ve Slovakya’dan araştırma fon kuruluşları katılmaktadır. Çağrıya katılan fon kuruluşları aşağıdaki gibidir. 

 • Japonya: Japan Science and Technology Agency (JST)
 • Türkiye: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • İsviçre: Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • İtalya / Lombardiya bölgesi
 • Macaristan: Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) (sadece temel bilimlerde fon sağlayacaktır)
 • Slovakya: Slovak Academy of Sciences (SAS)

Çağrı Konusu

CONCERT-Japan 2014 yılı Ortak Çağrısının konusu “Photonic Manufacturing”dir. Bu konu başlığının kapsamı hakkında daha detaylı bilgi Çağrı Sayfasından ulaşılabilen Çağrı Metni’nde bulunabilir. 

Çağrı Özel Şartları ve Ortak Başvuru Süreci 

 1. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Japonya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir. 
 2. Çağrı kapsamında maksimum iki yıllık araştırma projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. 
 3. CONCERT-Japan Ortak çağrısı başvuruları 10 Şubat 2014 tarihinde başlamış olup tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 4. 30 Nisan 2014’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda https://www.pt-it.de/ptoutline/application/CONCERT_2014 adresinde yer alan online başvuru sistemini kullanılarak gerçekleştirilecektir. Çağrının kapanış saati ile ilgili olarak Çağrı Sayfasında yer alan Çağrı Metnini (Call Text) inceleyiniz. 
 5. Ortak başvuruların elektronik ortamda İngilizce olarak sunulması gerekmektedir. 
 6. Başvuruların değerlendirmesi, sadece çağrı sekretaryası tarafından belirlenecek uluslararası bağımsız uzmanlar tarafından yapılacaktır.
 7. Başarılı bulunan projeler için, her ülke/bölge, kendi ülke/bölgesinden yapılan başvurulara destek sağlayacaktır. 
 8. Bu doğrultuda, Türkiye’den yapılan ve desteklenmesine kara verilen başvurulara TÜBİTAK tarafından 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek sağlanacaktır. Çağrıya Türkiye’den katılan ortakların 1001 Programı’na yapması gereken başvurular ile ilgili aşağıdaki Ulusal Başvuru Süreci kısmını mutlaka okuyunuz. 
 9. Çağrı ile ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili tüm güncel bilgilere Çağrı Sayfasındaki Çağrı Metni (Call Text) ve Başvuru Kılavuzu (Guidelines for Applicants) belgelerinden ulaşılabilmektedir. 

Ulusal Başvuru Süreci

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. CONCERT-Japan 2014 ortak çağrısı kapsamında  desteklenecek projelerde Türkiye’den ortaklar TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecektir. TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan projeler bu programın kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. TÜBİTAK Ulusal Kuralları hakkında daha detaylı bilgi için Çağrı Sayfasındaki Çağrı Metni’nin (Call Text) sonundakiUlusal Kurallar (National Regulations) kısmını mutlaka inceleyeniz.

TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na yapılacak başvurular için http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr  adresinden program kuralları hakkında bilgi sağlanabilir. 
Not: ARDEB 1001 programıyla ile yapılan uluslararası işbirliği projelerinde, ARDEB 1001 mevzuatında yer alan yurtdışından araştırmacıların projelerde yer alabilme koşulları geçerli değildir.

Çağrıya başvuracak konsorsiyumlarda ortak olarak yer alan Türkiye’den araştırmacıların / araştırma gruplarının en geç 18 Nisan 2014 tarihine kadar concertjapan@tubitak.gov.tr e-posta adresine 1001 Programı kurallarına uygun olarak doldurulmuş Bütçe Formunu ve Özgeçmiş Formunu/Formlarını göndermeleri gerekmektedir. Doldurulması gereken TÜBİTAK 1001 Bütçe Formu ve Özgeçmiş Formu taslaklarına ulaşmak için lütfen www.concertjapan.eu/node/233 adresini ziyaret ediniz.

Uluslararası bağımsız değerlendirmeler sona erdiğinde, başarılı olan Türkiye’den araştırmacılar/araştırma ekiplerinden 1001 Programı formlarını tam doldurmaları talep edilecektir. Başarılı olan projeler TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında gerekli olan tüm izinleri almak ve tüm gerekli belgeleri TÜBİTAK’a sunmakla yükümlü olacaktır.  

Çağrı Takvimi

 • 10 Şubat 2014 – 30 Nisan 2014: Proje başvurularının alınması
 • 18 Nisan 2014: TÜBİTAK’a Bütçe Formu ve Özgeçmiş Formunu/Formlarını göndermek için son gün
 • 5 Mayıs 2014  – 20 Haziran 2014: Uygunluk kontrolü ve bilimsel değerlendirmelerin tamamlanması
 • Ağustos 2014: Projelere ilişkin nihai destek/ret kararının bildirilmesi
 • Ekim 2014: Projelerin başlaması

Çağrı ile ilgili tüm bilgi ve belgelere ulaşmak için Çağrı Sayfasını mutlaka ziyaret ediniz:www.concertjapan.eu/node/235 

İletişim: 

Ortak Çağrı Sekretaryası / Online başvuru ile ilgili konular:
Ms. Lucie Durocher
Centre national de la recherche scientifique (CNRS, Fransa)
Tel:    + 33 (0)1 44 96 47 14
E-posta: Lucie.durocher@cnrs-dir.fr 

Çağrı ile ilgili genel konular:
Filiz Hayırlı 
TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi
Tel: (+90 312) 468 53 00 – 1910
e-posta: concertjapan@tubitak.gov.tr 

TÜBİTAK 1001 Programı kuralları ile ilgili konular:
Hüseyin Ezgin  
TÜBİTAK ARDEB Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu
Tel: (+90 312) 468 53 00 / 1149
e-posta: huseyin.ezgin@tubitak.gov.tr