T.C. Merkez Bankası (TCMB) Araştırma Projesi Başvuruları
T.C. Merkez Bankası (TCMB) İktisat tarihi veya merkez bankacılığı alanlarında, enflasyon, bankacılık, para ve kredi gibi konularda akademik araştırma projelerine ve akademik etkinliklere mali destek sağlamaktadır.

Araştırma Projesi başvuruları için;
• Proje dili Türkçe veya İngilizce olabilir.
• Proje talepleri TCMB’ye her yıl 1 – 31 Mart ve 1 – 30 Eylül olmak üzere iki ayrı dönemde iletilir.
• Proje süresi 36 ayı geçemez.
• Ayrıntılı bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/banka+hakkinda/egitim-akademik/acmdp/akademik+arastirma+projelerine+mali+destek

Etkinlik düzenleme desteği için;
• Gerekli belgelerin başvuruya konu etkinliğin başlangıç tarihinden en az 45 gün önce teslim edilecek şekilde iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilmesi beklenmektedir.
• Ayrıntılı bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/banka+hakkinda/egitim-akademik/acmdp/akademik+etkinliklere+mali+destek