AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ
Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla,   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) destekleri, İstanbul Valiliği, 
İstanbul  Büyükşehir  Belediyesi,  TÜBİTAK,  TOBB,  DEİK'in  katkıları  ile, Mimar  ve  Mühendisler  Grubu 
(MMG) tarafından  17-18  Ekim  2018  tarihlerinde  İstanbul  Lütfi  Kırdar  Kongre  Merkezi’nde  “MMG 3.  AR-GE & 
İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ” etkinliği düzenlenecektir.
 
MMG 3. AR-GE & İNOVASYON  ZİRVESİ ve SERGİSİ, AR-GE Merkezleri, Kalkınma Ajansları,  Üniversiteler, 
Teknoparklar  ve  Organize  Sanayi  Bölgelerinde  geliştirilen  inovatif  projeleri  aynı  platformda  buluşturarak,
projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturmayı, projelerin yatırıma dönüşmesine ve ticarileştirilmesine katkıda 
bulunmayı  hedeflemektedir.  İki  gün  sürecek  organizasyonda  sergi  alanı  yanında  çok  çeşitli  başlıklarda 
düzenlenecek oturumlarda konunun uzmanları, iş ve sanayi dünyası temsilcileri, akademisyenler ile kamu kurum 
ve kuruluşları yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelecektir.