TTO İŞLEM ADIMLARI

 Patent Başvuru Süreci

Patent başvuru basamakları kısaca maddeler halinde sıralanmış bulunmaktadır.Patent başvurusu yaparken teker teker bu süreçleri tamamlamak gerekmektedir. Bu sürecin sonucunda buluşunuzun patent alıp almayacağı veya hangi patent türünde incelenmesi gerektiği açıklığa kavuşmuş olucaktır.En önemli nokta bu basamakların hatasız bir şekilde yapılıp buluşun doğru adımlarla incelenmesidir.

1-Buluş Bildirim Formunu Teknoloji Transfer Ofisinden edininiz.
2-Teknoloji Transfer Ofisine buluş bildirimi ve kurul toplantısı için dilekçe ile başvuru yapıp patent başvuru işlemlerini başlatarak beyanınızı kayıt altına almış olursunuz.
3-Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde oluşturulan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kuruluna buluşunuzu anlatacak bir sunum hazırlayınız.
4-TTO yetkilileri tarafından size bildirilen gün ve saatte hazır bulunarak Kurula sunum yapınız.
5-Sunumunuz sonucunda buluşunuz değerlendirilecek ve Kurul Kararı en geç 3 iş günü içerisinde size yazılı olarak bildirilecektir.
6-Buluşunuzun desteklenmesine yönelik karar alındı ise BAP birimine Patent Destek Projesi adı altında başvuru yapınız.
7-BAP başvurusunun akabinde patent başvuru işlemleriniz başlatılmış olacaktır.
8-Türk Patent Kurumuna patent başvurusu için gerekli evraklar ve işlem adımları TTO yetkilileri tarafından sizlere anlatılacaktır.