PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
 
·         

 Patent Başvuru Süreci

Patent başvuru basamakları kısaca maddeler halinde sıralanmış bulunmaktadır.Patent başvurusu yaparken teker teker bu süreçleri tamamlamak gerekmektedir. Bu sürecin sonucunda buluşunuzun patent alıp almayacağı veya hangi patent türünde incelenmesi gerektiği açıklığa kavuşmuş olucaktır.En önemli nokta bu basamakların hatasız bir şekilde yapılıp buluşun doğru adımlarla incelenmesidir.

1-Buluş Bildirim Formunu Teknoloji Transfer Ofisinden edininiz.
2-Teknoloji Transfer Ofisine buluş bildirimi ve kurul toplantısı için dilekçe ile başvuru yapıp patent başvuru işlemlerini başlatarak beyanınızı kayıt altına almış olursunuz.
3-Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde oluşturulan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kuruluna buluşunuzu anlatacak bir sunum hazırlayınız.
4-TTO yetkilileri tarafından size bildirilen gün ve saatte hazır bulunarak Kurula sunum yapınız.
5-Sunumunuz sonucunda buluşunuz değerlendirilecek ve Kurul Kararı en geç 3 iş günü içerisinde size yazılı olarak bildirilecektir.
6-Buluşunuzun desteklenmesine yönelik karar alındı ise BAP birimine Patent Destek Projesi adı altında başvuru yapınız.
7-BAP başvurusunun akabinde patent başvuru işlemleriniz başlatılmış olacaktır.
8-Türk Patent Kurumuna patent başvurusu için gerekli evraklar ve işlem adımları TTO yetkilileri tarafından sizlere anlatılacaktır.

 
 
KBÜ BAP PATENT DESTEK PROJESİ UYGULAMA ESASLARI
 
 
“Patent Destek Projesi” Karabük Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yapılan çalışma sonuçlarının ulusal/uluslararası patentlere konu olması halinde bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek giderlerin desteklendiği projelerdir.
  1. Projelerin kabul edilebilmesi için, Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin uygun görüşü alınır.
  2. Proje kapsamında patent başvuru işlemleri, Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ve sorumluluğu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.
  3. “Patent Destek Projesi” bütçesinin üst sınırı Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin görüşü alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir.
  4. Bu Uygulama Esasları kapsamında destek sağlanan başvurular sonucunda patent alınması durumunda söz konusu patente ilişkin fikri ve sınai tüm haklar ilgili mevzuat çerçevesinde üniversite ile öğretim elemanı arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.
  5. Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları komisyon tarafından değerlendirilecektir.
  6. Proje başvuru süreleri içinde başvurusu yapılmayan, ıslak imzalı teslimi gereken evrakları süresi içinde koordinatörlüğümüze teslim edilmeyen, düzeltme talebinde bulunulan projelerde belirtilen süre içeresinde düzeltilmesi yapılmayan ve düzeltilen kısımların evraklarını teslim etmeyen yürütücülerin proje başvuruları kabul edilmeyecektir.
  7. Komisyon tarafından incelenen patent destek projelerine en fazla 2 (iki) defa düzeltme verilecektir. İkinci defada da düzeltilmesi tamamlanmayan ve zamanında teslim edilmeyen projeler ret edilecektir
8.         “Patent Destek Projesi” için başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir.