Electric Mobility Europe 2016 Çağrı İlanı
Electric Mobility Europe 2016 Çağrı İlanı
TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen ERA-NET Cofund Action Electric Mobility Europe(EMEurope) projesinin amacı, AB içinde farklı ülke ve bölgelerden kuruluşların elektrikli araçlar, bu araçların etkin kullanımı için gerekli altyapıların geliştirilmesi, ulaşım ağları ve lojistik zincirleri ile bütünleştirilmesi gibi konularda yaptığı ortak araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamaktır. AB katkısı ile beraber çağrının öngörülen bütçesi 23 milyon avrodur. Projede Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.
ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ
 Proje konsorsiyumu çağrıya katılan en az 3 farklı ülke/bölgeden en az 3 ortaktan oluşabilir.
 Proje bütçesinin en fazla %70’i bir ülke/bölgeden ortaklara ayrılabilir.
 Konsorsiyumda yer alan herhangi iki ortağın proje bütçesindeki payları toplamı %85’i geçemez.
 Konsorsiyumlar, ortak sayısı, bütçe dağılımı ve bölgesel kapsam bakımından ülkeler/bölgeler arasında dengeli biçimde oluşturulmalıdır.
 Uluslararası işbirliğinden kaynaklanan katma değer başvurularda vurgulanmalıdır.
 Konsorsiyumlar, projeler kapsamında geliştirilen çözümlerin etkin biçimde hayata geçirilmesini sağlayacak ortakları içermeli ya da bu paydaşların aktif katılımını sağlayacak şekilde planlama yapılmalıdır.
 Başvurular TRL1 5 ya da 6 seviyesine ulaşmış çözümlerin gösterimi ve doğrulanması üzerine odaklanmalıdır.
 Proje süresi en fazla 30 ay olacak şekilde planlanmalıdır.
 Proje başvuruları iki aşamada alınarak değerlendirilecektir. İlk aşamada ön başvurular (light proposal) alınacak, projeye fon sağlayan kurumların uzmanları tarafından uygunluk ve içerik açısından değerlendirilecektir. İkinci aşamaya geçmesi uygun bulunan konsorsiyumlar, proje başvurularını (full proposal) sunmaya davet edilecektir. İkinci aşamada, proje başvuruları uluslararası bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilecektir.
ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER ve FON AJANSLARI:
Almanya, BMVI; Avusturya, FFG; Belarus, NASB; Danimarka, IFD; Finlandiya, TEKES; Hollanda, STW; İspanya, CDTI; İspanya – Katalonya, ACCIO; İsrail, ISERD; İsveç, SWEA; İtalya – Piedmont, FINPIEMONTE; Macaristan, MNE; Polonya, NCBR; Türkiye, TÜBİTAK
1 TRL - Technology Readiness Level: Teknoloji hazırlık seviyesi.
EMEurope 2016 Çağrısı kapsamında teknoloji hazırlık seviyesi değerlendirmesiyle ilgili detaylı bilgi www.electricmobilityeurope.eu/ information-for-applicants/ bağlantısındaki Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır.
Electric Mobility Europe 2016 Çağrı İlanı ı Sayfa 2 / 2
ÇAĞRI KONULARI2
 Sistem entegrasyonu
 Şehir içi yük taşımacılığı ve lojistik sistemlerin entegrasyonu
 Akıllı dolaşım kavramı ve bilgi iletişim teknolojisi uygulamaları
 Toplu taşıma
 Tüketici davranışı ve toplumsal eğilimler
ÇAĞRI TAKVİMİ
06 Şubat 2017 Brüksel saati ile 17:00: Proje ön başvurularının (light proposal) son teslim tarihi.
13 Şubat 2017 Türkiye saati ile 17:00
Türkiye’den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapılması için son tarih.
PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI
Uluslararası proje başvurusu, EMEurope internet sitesi üzerinden (www.electricmobilityeurope.eu) İngilizce olarak ve ortakkuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, 06 Şubat 2017 (saat 17:00 CET) tarihine kadar yapılmalıdır.
TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR
EMEurope 2016 Çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye'de yerleşik firmalar, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kuralları çerçevesinde desteklenecektir.
2 Çağrı konularının detaylı açıklamaları ve potansiyel araştırma alanları https://www.electricmobilityeurope.eu/ information-for-applicants/ bağlantısındaki Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır.
Türkiye’den katılan firmaların 13 Şubat 2017 (Türkiye saati ile 17.00) tarihine kadar TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. Ön kayıt başvurusu yapılabilmesi için öncelikle TÜBİTAK online başvuru sistemine (PRODİS) kayıt olunması gerekmektedir. Bu aşama sonrasında PRODİS sistemine giriş yapılarak proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı "Proje Ön Kayıt Formu" ve ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa ait istenen diğer ek belgelerin posta veya kurye yoluyla Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.
Ön kayıt sürecine ilişkin sorularınız için teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresine eposta gönderebilirsiniz.
1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
ÇAĞRI ve EMEurope HAKKINDA BİLGİ İÇİN:
www.electricmobilityeurope.eu
www.tubitak.gov.tr
Dr. Alp Eren Yurtseven
Bilimsel Programlar Uzmanı
TÜBİTAK – TEYDEB
Tel: +90-312-2981797
E-posta: alp.yurtseven@tubitak.gov.tr