HACETTEPE HAMLE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI VE PROJE PAZARI

 BAŞVURU KOŞULLARI VE ŞEKLİ

 
Kimler başvurabilir?
  • 18 yaşını doldurmuş, üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri
  • Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora mezunları
  • Akademisyenler başvuru yapabilirler

 

  • Başvuru yapılan iş fikrinde yenilikçi yaklaşımlar olması gereklidir.
  • Yarışmaya katılabilmek için; iş fikrinin veya ürünün piyasaya sürülmemiş veya herhangi bir lisans anlaşması yapılmamış olması koşulları aranır.
  • Yarışmaya bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip başvuruları bire Yarışmaya ekip olarak başvurulduğunda, proje ekibinden birinin proje yürütücüsü olarak belirlenmesi gerekir ve ödül proje ekibi adına proje yürütücüsüne verilir.
  • Yarışmaya katılabilmek için; iş fikrinin veya ürünün piyasaya sürülmemiş veya herhangi bir lisans anlaşması yapılmamış olması koşulları aranır.
  • Başvurular https://hacettepehamle.com/basvuru/ adresinden gerçekleştirilebilir.