İdari Personel
Yönetim Kadrosu
Dr. Öğretim Üyesi Bahadır ACAR
bacar[at]karabuk.edu.tr
3704187100 / 1111
Koordinatör
Dr. Öğretim Üyesi Cihan MIZRAK
cihanmizrak[at]karabuk.edu.tr
3704187050 / 4044
Koordinatör Yardımcıları
Öğr. Gör. Kürşat Mustafa KARAOĞLAN
kkaraoglan[at]karabuk.edu.tr
3704187202 / 1459
Fikri Haklar Birimi/Üniversite Sanayi İşbirliği/
Memur Fatih ŞENGÜL
fsengul[at]karabuk.edu.tr
3704187740 / 3165
Şef Faruk ÇALKILIÇ
farukc[at]karabuk.edu.tr
3704187740 / 3163
Fikri Haklar Birimi/Üniversite Sanayi İşbirliği/