İdari Personel
Yönetim Kadrosu
Bölüm Bşk.Yrd.
0 (370) 418 9111 / 9111
Koordinatör
0 (370) 418 7444 / 7444
Koordinatör Yardımcıları
Fikri Haklar Birimi/Üniversite Sanayi İşbirliği/
Fikri Haklar Birimi/Üniversite Sanayi İşbirliği/
0 (370) 418 6063 / 6063
0 (370) 418 6065 / 6065