TÜSEB Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik Ar-Ge Proje Destek Programı 2020 Yılı 1.Dönem Çağrısı Açıldı
Çağrı Bütçesi

2020 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 1.000.000 TL’dir.

Bu çağrı kapsamında yer alabilecek konular şunlardır:

Hastalıklara yönelik etken moleküllerin geliştirilmesi,

Belirli bir hedef için yapı bazlı ilaç tasarımı veya fragman bazlı ilaç keşfi yöntemleriyle yeni moleküllerin geliştirilmesi ve yapı-aktivite araştırmalarının gerçekleştirilmesi,

Yeni moleküllerin in vitro etkinlik ve toksikolojik çalışmalarının yapılması,

Yeni moleküllerin in vivo hayvan modellerinde DMPK ve ADME çalışmalarının yapılması ve hedefe yönelik seçicilik ve özgünlüğünün gösterilmesi,

Yeni moleküllerin in vivo hayvan modellerinde etkinlik ve toksikolojik profilinin araştırılması,

Kardiyovasküler hastalıklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar, kanser, otoimmün hastalıklar, hematolojik ve nadir hastalıklar gibi alanlarda çalışmalar içeren projelere öncelikli olarak destek verilecektir.

Kapalı kaynak halinde hazırlanan her türlü radyonüklidler ve insan kaynaklı tam kan,plazma veya kan fraksiyonları bu çağrının kapsamı dışındadır.

Detaylı inceleme için tıklayın.