Üniversitemizde Türk Patent Bilgi ve Döküman Birimi Kuruldu
Türk Patent Bilgi ve Döküman Birimi
 
“Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında oluşturulan yol haritasında yer alan  bilgi doküman birimleri, sınai mülkiyet hakları ve Türk Patent ve Marka Kurumunun çalışmaları hakkında tarafların doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda, Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde hizmet verecek olan, Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi, Üniversitemiz ile Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, 04.12.2017 tarihinde faaliyetine başlamıştır.
Birimimiz; akademisyenler ile öğrencilere fikri sınai mülkiyet hakları olarak nitelendirilen; patent, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaretler, faydalı model konularında danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti vermektedir.
Ayrıca;
·         KBÜ’de üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ile sanayi arasındaki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, proje fikirlerinin ve fon imkânlarının duyurulması
·         Patent ve diğer fikri mülkiyet haklarına yönelik genel danışmanlık,
·         Fikirlerin somutlaştırılıp ürün haline getirilmesinde Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topoğrafyası, Endüstriyel Tasarım gibi hangi sınai mülkiyet hakkı korumasından yararlanılacağı hususunda yönlendirme,
·         Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan doküman ve broşürlerin temini,
·         Araştırma başlangıcında patent taraması, patent, marka, endüstriyel tasarım ve bitki ıslahçı hakkı başvurularının hazırlanması,
·         Başvurusu yapılmış olan Fikri Mülkiyet Haklarının tescil süreçlerinin takip edilmesi ve ticarileştirme sürecinin başlatılması
·         Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki gelişmelerin aktarılması,
·         Türk Patent ve Marka Kurumu patent uzmanlarının, akademisyenlerle yüz yüze görüşmeler yaparak patent başvuru süreçleri ve patent araştırması konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmaları şeklinde gerçekleştirilecek olan “Patent Randevu Sistemi” uygulamaları,
gibi konuları ve daha detaylı bilgileri de Ofisimizin Türk Patent Bilgi ve Dokuman Birimi’nden interaktif olarak öğrenebilirsiniz.
Kısaca TTO Görev ve Sorumlulukları
·         Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri
·         Buluş Madenciliği
·         Tescil Belgesi Alım Sürecinin Desteklenmesi
·         Ticari Potansiyelin Belirlenmesi
·         Ticarileştirme Desteği
·         Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi Faaliyetleri