YENİ SANAYİ DEVRİMİ AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ TEKNOLOJİ YOL HARİTASI
TÜBİTAK, ‘Akıllı Üretim Sistemleri’ne Hizmet Eden Kilit ve Öncü Teknolojiler’in belirlenmesi amacıyla “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağını hazırladı.

Teknoloji Yol Haritası, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik hedefler, ülkemizin bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok katmanlı olarak hazırlandı.

Teknoloji Yol Haritasında, Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin odaklanacağı konular ise şu şekilde belirlendi:

  • 3 Teknoloji Grubunda 8 Kritik Teknoloji
  • 10 Stratejik Hedef
  • 29 Kritik Ürün.

DETAYLI BİLGİ VE KILAVUZ İÇİN TIKALYINIZ