PATENT / FAYDALI MODEL NEDİR

Buluş Nedir? 

Buluş, teknoloji alanındaki belirli bir sorunun çözümü olarak tanımlanır. Buluş kavramı patent hukukunun temelini oluşturur. Buluş, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur.Buluş, teknik niteliğe haiz olmalıdır. Aksi takdirde sadece soyut ve kavramsal düzeyde bir önermeden bahsedilebilir.Teknik nitelik ürünün fiziksel niteliklerinden, faaliyetin niteliğinden ya da teknik nitelikte olmayan bir faaliyette teknik araçların kullanılmasından kaynaklanabilir.Buluş bazen yepyeni bir cihaz, ürün, yöntem veya prosesin yaratılması, bazen de bilinen bir ürün veya proseste yapılan ilerlemeye dönük bir iyileştirmedir.
Yani kısaca BULUŞ; tekniğin bilinen durumunun aşılması ise PATENT / geliştirilmesi ise FAYDALI MODEL'dir.

Bir Buluşun Patent ile Korunabilmesi İçin Taşıması Gereken Nitelikler Nelerdir?  

  • Yenilik 

  • Buluş Basamağı

  • Sanayiye uygulanabilir olma

Faydalı Model


Patent bu 3 özelliğe sahip iken, Faydalı Model’de BULUŞ BASAMAĞI aranmaz.
Yani Faydalı Model’e konu olan ürünün YENİ olması yeterlidir, BULUŞ BASAMAĞI içermesi gerekmez. Bu anlamda Faydalı Model için “ufak patent” (petty patent) tabiri de kullanılmaktadır.

Önemli farklardan birisi de Faydalı Model için araştırma ve inceleme yapılmasına gerek olmamasıdır. Oysa Patent belgesi alırken araştırma ve inceleme süreçlerinden hepsini tamamlamak gerekir


Patent ve Faydalı Model arasındaki Farklar  Patentler Faydalı Modeller
Yenilik + +
Buluş Basamağı + -
Sanayiye Uygulanabilirlik + +
Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler + -
Kimyasal Maddeler + -
Araştırma + -*
İnceleme + -
Yayın + +
Koruma Süresi 20 / 7 yıl 10 yıl
 
Patentlenebilirlik Kriterleri
Yenilik - Buluş Basamağı - Sanayiye Uygulanabilirlik

Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.
Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Buluşunuzun yeni olup olmadığını nasıl araştırabilirsiniz? 

Başvurunuzu yaptıktan aylar sonra buluşunuzun yeni olmadığını öğrenmeniz para, emek ve zaman kaybı nedeniyle ümit kırıcı olabilir. Bu durumla karşılaşmamak için yayınlanmış patentler ve diğer dokümanlar üzerinden araştırma yapabilir, ücretsiz patent araştırması yapabileceğiniz internet sitelerinden ya da TPE'de ücret karşılığı Türk patentleri üzerinden veya diğer ülkeler tarafından verilen patentleri içeren EPOQUE veritabanı sistemleri üzerinden yaptırılabilecek ön araştırma ile tekniğin bilinen durumu konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
Patent ön araştırma işlemini internet üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz. Araştırma işlemi için http://tr.espacenet.com sitesinden yayınlanmış Türk patentlerinin 1995'ten bu yana taranmış olan tarifnamelerine erişebilir, başlık üzerinden Türkçe araştırma yapabilir ya da Avrupa Patent Ofisi'nin patent araştırma sitesi olan http://worldwide.espacenet.com sitesinden patent dokümanlarına erişerek dünya çapında araştırma yapabilirsiniz. Patent araştırma işlemi için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, WIPO'ya ait http://www.wipo.int sitesinden, ABD Patent Ofisi’ne ait http://www.uspto.gov sitesinden ve arama motoru http://www.google.com/patents sitesinden de faydalanabilirsiniz.