PROGRAM DETAYLARI ve PROGRAM AKIŞI

PROJE PAZARI PROGRAM AKIŞI09.00-10:00 Kayıt (08 Mayıs 2017-Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı)
 
10.00-10.30 Açılış Konuşması-Misafir Konuşmacı
 
10.30-12.00 Proje Sergisi (Stand Başında Konuklar ve Katılımcılar İçin Görsel ve Sözlü Sunum Yapılacak) (Fuaye Alanı)
 
12.00-13.00 Öğle Arası
 
13.00-14.00 - Projelerin Değerlendirme Sunumları (Projeler Jüri Üyelerine tanıtılacak)

- Jüri Değerlendirmeleri (Hamit Çepni Konferans Salonu)
 

14.00-15.30  - Projelerin Değerlendirme Sunumları (Projeler Jüri Üyelerine tanıtılacak)

- Jüri Değerlendirmeleri (Hamit Çepni Konferans Salonu)


 

8 MAYIS 2017
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TTO - BİLİMTEY BİLİM KULÜBÜ-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

PROJE PAZARI

 PROGRAM DETAYLARI

 • Amaç:

  • Akademisyenler, sanayiciler ,araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini  hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması,

  • Bu etkinlikle Üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi,

  • Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin konusunda uzman akademisyen ve öğrencilerle bir araya getirilerek farkındalık oluşturulması

  • ​Üniversitemiz öğrencilerinin AR-GE Projelerine özendirilmesi amaçlanmaktadır.

 ÖDÜLLER
 
1.lik Ödülü-5000 TL
2.lik Ödülü-3000 TL
3.lük Ödülü-1000

Dereceye giremeyen ancak başarılı bulunan bütün projeler TTO kuruklu tarafından değerkendirilerek proje geliştirme, prototip geliştirme ve ticarileştirme aşamalarında çeşitli destekler verilecektir.

Kategoriler
·         BİYOMEDİKAL-SAĞLIK
·         ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
·         MAKİNA-İMALAT TEKNOLOJİLERİ
 • Enerji ve Alternatif Enerji
 • Gıda ve Tarım Teknolojileri
 • Çevre Teknolojileri
 • Tıp ve Sağlık Uygulamaları
 • Biyomedikal/Biyoteknoloji
 • Nanoteknoloji ve Nutrasötikler
 • Bilişim Teknolojileri
 • Endüstriyel Malzeme Üretimi ve Uygulamaları
 • Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
 • Makine Teknolojileri
 • Kimya/İlaç Teknolojileri
 • Yapı Malzemeleri Üretimi ve Uygulamaları
 • Tekstil Sanayi Teknolojileri
 • Savunma Sanayi Teknolojileri
 • Diğer Alanlar
 • Serbest kategori
 
 
Hedef Kitlesi:
 • Akademisyenler
 • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
 • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
 • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
 • Girişimciler
 • Öğrenciler
 
 
 
Katılım Esasları
 • Başvuruları alınan proje fikirleri kurul tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Ön Eleme neticesinde proje pazarına katılmaya hak kazananların projeleri ile ilgili olarak proje pazarı kitapçığı oluşturulacaktır.
 • Ön elemeyi geçen proje önerileri Proje Pazarı web sayfasında 05.05.2017 tarihinde ilan edilecektir. İlan edilerek ön değerlendirmeden Finale kalan Yarışmacılar 08 Mayıs 2017 tarihinde sunumlarını yapacaktır. 
 • Finale kalan katılımcı, projesinin posterini en geç 8 Mayıs 2017 tarihi saat 10:00'a kadar hazırlamalıdır. Prototip sergilemek isteyen katılımcılar etkinlik günü prototiplerini beraberinde getirmesi gerekmektedir.
 • Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve özet kitapçığı verilecektir.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Posterler ve prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.
 • Proje önerileri Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • İsteyen katılımcıların posterleri ücretsiz basılabilecektir.
 • Proje Pazarı etkinliğine daha önce ödül almış projeler katılabilir, 
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
 
KURALLAR
Proje Pazarına başvurusu yapılan projeler, her alan için ayrı ayrı oluşturulacak jüriler tarafından “Proje Özeti” üzerinden değerlendirilecektir. Ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler proje sergisine davet edileceklerdir. Proje Pazarına proje önerisinde bulunan kişiler standlarının başında bekleyerek, proje çalışmalarını organizasyona davet edilen sanayi ve hizmet sektörü temsilcilerine, sergiyi ziyaret eden akademisyen ve öğrencilere sözlü olarak sunacak, soruları cevaplandıracak ve projeleri hakkında bilgi vereceklerdir.
Kurullar
Düzenleme Kurulu:
·         Karabük Üniversitesi Rektörlüğü
·         Rkt.Yrd. Mustafa YAŞAR
·         TTO Koordinatörlüğü
·         Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
·         KARDEMİR
·         Ticaret  ve Sanayi Odası
·         KOSGEB
 
Değerlendirme Kriterleri
 1. Proje fikri, ulusal bazda yenilik içermekte midir?
 2. Proje fikri, uluslararası bazda yenilik içermekte midir?
 3. Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak veya kaldırılacak mıdır?
 4. Projenin yeni araştırma projeleri başlatma potansiyeli var mıdır?
 5. Proje mevcut durumun (teknoloji-yöntem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesini amaçlamakta mıdır?
 6. Proje çıktısının, teknolojik olarak yapılabilirliği, kullanılabilirliği veya endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?
 7. Proje önerisinde öngörülen bütçe uygun mudur?
 8. Poster projeyi açıklamada yeterli mi?
Değerlendirme Kurulu:

1.       Doç.Dr. Hüseyin SOYKAN
2.       Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA
3.       Doç.Dr. İsmail Rakıp KARAŞ
4.       BAKKA Temsilcisi Sakin EREN
5        KARDEMİR Haddehaneler Müd. İbrahim TOZLU
6.       KOSGEB İl Müdürlüğü
7.       Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
8.       Karabük Haddeciler Derneği Bşk.

PROGRAM
Açılış Konuşmaları-Tanıtımlar-Değerlendirme Sunumları-Sonuç Açıklama-Ödül Töreni
Sponsorlar
TSO- KARDEMİR-OSB-KOSGEB
1. Aşama
Başvuru ve Özetlerin değerlendirilmesi
1. Başvuru
Buraya tıklayarak başvuru sayfasından başvurunuzu yapın.
2. Başvuru Onayı
Yaptığınız başvurunun Proje Pazarı kabul edilip edilmediğine dair bir onay e-postası bekleyin. Eğer 3 işgünü içerisinde başvurunuzun kabul edildiğine dair bir onay e-postası almazsanız. Tekrar başvuru yapın veya bizimle iletişime geçin.(0370-433-82-00 / 3165)
Başvuru Kabul Edildi İse
Başvurunuz kabul edildiğinde kabul edildiğine dair bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta ile size bir başvuru numarası verilecek. Verilen başvuru numarasını kaydedin. (Bu başvuru numarası projenizi temsil edecektir.)
Düzeltme Gerekli İse
Başvurunuz alındığında projeniz için düzeltmeler gerekli ise gerekli düzeltmeleri yapın. Daha sonra tekrar aynı başvuru numarasını belirterek başvurunuzu güncelleyin. (04 Nolu Başvuru DÜZELTME)
Değerlendirme
Projeler “Genişletilmiş Proje Özeti” üzerinden değerlendirilecektir. Bu şekilde ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler proje sergisine davet edileceklerdir. Ön elemeyi geçen projeler değerlendirme kurulu tarafından değerlendirme kriterlerine göre 10 üzerinden puanlandırılarak gerçekleştirilecektir.
2. Aşama
1. Posterin Hazırlanması
Posterinizi Proje Pazarı Poster şablonuna uygun olarak hazırlayın. Poster şablonu hakkında bilgi almak için tıklayın.
Posterin Sergilenmesi
Poster formatına uygun hazırladığınız posterlerinizi çıktısını alın. Daha sonra size bildirilecek olan tarihte posterinizi asmak için hazırda bekletin.