Modül 2-Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER
 

Araştırma projelerinin başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vermek; projelerin başvuru öncesi ve sonrası tüm işlemlerinde destek sağlamak.
– Proje hazırlık ve yürütme esnasında verilecek hizmetler.

HEDEFLERİMİZ:


  • Bilgilendirme ve Yönlendirme (Programların kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgi verme, projeleri doğru programlara yönlendirme)
  • İletişim ve Koordinasyon (Proje ekibi oluşturma, sanayicilerle/diğer akademisyenlerle eşleştirme, proje desteği veren kurum nezdinde görüşme ve takipler)
  • Proje Yazma Desteği (Yazılmış projeleri gözden geçirme, revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme gibi)
  • Proje Yürütme Sürecindeki Destekler (Proje destek almaya hak kazandıktan sonraki süreçlerin destekleme)