Modül 2-Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER
 

Araştırma projelerinin başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vermek; projelerin başvuru öncesi ve sonrası tüm işlemlerinde destek sağlamak.
– Proje hazırlık ve yürütme esnasında verilecek hizmetler.