Modül 3-Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri (Proje Geliştirme ve Yönetimi)
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ (PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ)

Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere araştırmacıları sanayi ile buluşturmak ve sanayinin ihtiyaçları için de sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi sağlayarak üniversite ile sanayi arasında arayüz rolünü yürütmek.
  • Ar-Ge projelerinde destek verilecek firmalar ile ilgili araştırmacıların bulunması- eşleştirilmesi,
  • Projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri,
  • Projelendirme, Proje yönetimi.
HEDEFLERİMİZ:
  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayinin hizmetine sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak,
  • Sanayicilerin Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ihtiyaçlarının ilgili alanda uzman akademisyenlere yönlendirilmesini ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • İş fikirlerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesinde aracılık yapmak,
  • Sanayiciler ve Üniversite arasında köprü kurmak
  • Ulusal ve uluslararası iş ortaklarının oluşturulmasında aracılık yapmak,
  • Disiplinler arası işbirliği sağlamak, sanayicinin üniversite imkanlarından yararlanmasını sağlamak,
  • Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlamak,