Modül 4-Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA

Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi. Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almak.

HEDEFLERİMİZ:
  • Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması
  • Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi
  • Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesi
  • Yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkân vererek teknoloji akışı sağlamak için ticarileştirme faaliyetlerinde arayüz görevi görmesi