Modül 4-Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA

Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi. Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almak.