Modül 5-Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri
ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi.

– Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasına yardımcı destek hizmetleri
– Çekirdek sermaye temini, kuluçkalık sağlama, iş rehberliği hizmetleri sağlanması