Güncel Proje Çağrıları...

PROJE TÜRÜ

PROJE ADI

BAŞVURU TARİHİ

AÇIKLAMA

IPARD Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD 2. Dönem Başvurusu 06.09.2017 26.09.2017

AYRINTILAR

BAKKA BAKKA 2017 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Programı 31/10/2017

AYRINTILAR

EUROGIA2020

EUROGIA2020 Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği 5 EKİM 2017

AYRINTILAR

KATİP ÇELEBİ-NEWTON Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarında Newton Advanced Fellowships ve Newton Mobility ---

AYRINTILAR

ARDEB ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı ----

AYRINTILAR

COSME MODA - TURİZM 17 Ekim 2017

AYRINTILAR

ERA NET ERA.Net RUS PLUS Yenilik Projeleri Ortak Çağrısı Açıldı 19 Eylül 2017

AYRINTILAR

COSME COSME’den Moda ya da Turizm Alanında Çalışan KOBİ’lere Çağrı 17 Ekim 2017

AYRINTILAR

ERA NET ERA-NET Cofund Biyoçeşitlilik Senaryoları Çağrısı Açılıyor 20/11/2017

AYRINTILAR

AB “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” 6 Ekim 2017

AYRINTILAR

KAMAG Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı  15.09.2017

AYRINTILAR

KAMAG KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı 22.09.2017

AYRINTILAR

YARIŞMA Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması 25/08//2017

AYRINTILAR

TAGEM Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II. Dönemi) İkinci Başvuru Çağrı İlanı 28/09/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı Proje Başvuru Çağrısı 06/09/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK Forest Value Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrı Ön Duyurusu Eylül 2017

AYRINTILAR

UFUK 2020 GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 10 Temmuz 2017
24 Kasım 2017 

AYRINTILAR

TÜBİTAK

TÜBİTAK'tan Girişimciye "150 bin lira" Hibe

10- 28 Nisan ve
1 - 15 Ağustos 2017

AYRINTILAR

UFUK 2020 H2020 ICT Proje Pazarı 2017 9-10 Kasım 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 29/12/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2017 Yılı 29/12/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı 2017 Yılı 29/12/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 29/12/2017

AYRINTILAR

UFUK 2020 Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı ---- AYRINTILAR
TÜBİTAK 2513 – Tübitak - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı 2017 31/12/2017 AYRINTILAR