Güncel Proje Çağrıları...

PROJE TÜRÜ

PROJE ADI

BAŞVURU TARİHİ

AÇIKLAMA

ERA-NET Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 13 Haziran 2017
07 Temmuz 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK Forest Value Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrı Ön Duyurusu Eylül 2017

AYRINTILAR

UFUK 2020 GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 10 Temmuz 2017
24 Kasım 2017 

AYRINTILAR

EIG CONCERT-
Japan Ortak Çağrısı
Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri 2 Mayıs 2017
14 Temmuz 2017

AYRINTILAR

TAGEM Konya Ovası Tarımsal Eğitim-Yayım Desteği 14 Nisan 2017 – 02 Haziran 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2017 Yılı Çağrısı Yayınlandı 10 Temmuz 2017

AYRINTILAR

Genç Girişimcilik Geliştirme Programı Ankara Kalkınma Ajansı’ndan Sosyal Girişimcilik Odaklı Genç Girişimcilik Geliştirme Programı Son başvuru tarihi:
21 Nisan 2017

AYRINTILAR

HİBE Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Uluslararasılaşma Eğitim Proje Çağrısı Son Başvuru Tarihi:
5 Mayıs 2017

AYRINTILAR

HİBE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Rekabetçi Sektörler Hibe Programı Son başvuru tarihi:
9 Haziran 2017 saat 17:00

AYRINTILAR

AB Avrupa Komisyonu’ndan Kültürlerarası Diyalog ve Kültür Hibe Programı Son başvuru tarihi:
16 Mayıs 2017

AYRINTILAR

TAGEM Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 2017 Başvuruları 05/05/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK

TÜBİTAK'tan Girişimciye "150 bin lira" Hibe

10- 28 Nisan ve
1 - 15 Ağustos 2017

AYRINTILAR

YARIŞMA NEF FOLD IT Öğrenci Tasarım Yarışması 22/05/2017

AYRINTILAR

YARIŞMA Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın 2. Özel Eğitim Materyal Ve Etkinlik Yarışması 30/06/2017

AYRINTILAR

AB Avrupa Komisyonu’ndan İşletme Temsilcilerine Yönelik Bilgilendirme, Danışma ve Karara Katılma Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 
23 Mayıs 2017

AYRINTILAR

UNESCO UNESCO Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) | 8. Hibe Talepleri Çağrısı 14 Nisan 2017 

AYRINTILAR

ERASMUS Erasmus+ “Eğitim, Öğretim ve Gençlik Yoluyla Sosyal İçerme Politika Reformuna Destek” Hibe Programı 22 Mayıs 2017

AYRINTILAR

UFUK 2020 H2020 ICT Proje Pazarı 2017 9-10 Kasım 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK EUREKA İnovasyon Haftası Etkinliği 15-19 Mayıs 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK Hücre Polaritesi Membran Dinamikleri 4-9 Haziran 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK Temiz Teknoloji iş fikirleri Başvurular 15 Mart- 10 Mayıs 2017 tarihleri arasında
 www.turkey.cleantechopen.org adresinden kabul edilecek.

AYRINTILAR

YARIŞMA Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması 20/03/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK TÜBİTAK Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama - Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 2017 10/07/2017

AYRINTILAR

TANAP Sosyal Ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibe Başvurusu I. Çağrı 20/04/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK Tübitak M-ERA.NET II - İleri Malzemeler Ar-Ge Projeleri 2017 Yılı Çağrı İlanı 07/07/2017

AYRINTILAR

KILAVUZ

TÜBİTAK TÜBİTAK ERA-NET INCOMERA 2017 Çağrı İlanı 26/05/2017

AYRINTILAR

AB Avrupa Komisyonu’ndan “İşçi Örgütleri için Bilgi ve Eğitim Önlemleri” Hibe Programı 15 MAYIS 2017

AYRINTILAR

HOPES MADAD Fonu | Göçmenlere Yönelik Eğitim Proje Teklif Çağrısı 1 Mayıs 2017

AYRINTILAR

AB

“Kadın ve Sürdürülebilir Enerji” Hibe Programı"

25 Nisan 2017

AYRINTILAR

ÇEVRE BAKANLIĞI Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması 23 Mayıs 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK TÜBİTAK - MHESR (Tunus) Ortak Proje Çağrısı Başvuruları Açıldı! 2510 kodlu çağrının son başvuru tarihi 22 Mayıs 2017

AYRINTILAR

ERA-NET
RARE
Avrupa Araştırma Ağı Nâdir Hastalıklar Araştırma Programları Veri Paylaşımı ve Harmonizasyon Çalıştayı

Tarih: 3-4 Mayıs 2017

Yer: Berlin, Almanya
Kayıt için son tarih: 
7 Nisan 2017

E-Rare projelerinde yer alan genç araştırmacılar için  seyahat desteğine son başvuru tarihi:

25 Mart 2017

AYRINTILAR

ERA-NET M-ERA.NET (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2017 Proje Çağrısı açılmıştır. 13 Haziran 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK TÜBİTAK ile Kore Ulusal Araştırma Vakfı 3 Nisan 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 2554 TÜBİTAK-NIH "Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojler" İkili İşbirliği Destek Programı 2017/2 Çağrısı 6 Nisan-9 Haziran 2017 tarihleri arasında başvuruya açılacaktır. TÜBİTAK-NIH 2554 “Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler” İkili İşbirliği Programı senede üç kere açılacak olup önümüzdeki dönem olan 2017/2 çağrı dönemi 6 Nisan-9 Haziran 2017 tarihleri arasında başvuruya açık olacaktır. 

AYRINTILAR

TÜBİTAK TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus Ortak Proje Başvuru Çağrısı

Öngörülen Çağrı Açılış Tarihi: 20 Mart 2017

Öngörülen Çağrı Kapanış Tarihi: 22 Mayıs 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 29/12/2017

AYRINTILAR

ERC ERC Advanced Grant 2017 Çağrısı 16 Mayıs 2017

AYRINTILAR

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu 07/04/2017

AYRINTILAR

TAGEM Hassas Tarım için Çiftlik Yönetim Sistemleri 21 Nisan 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK TÜBİTAK Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama - Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 2017 10/07/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2017 1.Dönem 07/04/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2017 Yılı 29/12/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı 2017 Yılı 29/12/2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 29/12/2017

AYRINTILAR

ERASMUS ERASMUS+ Sektörel Beceri Ortaklıkları Proje Teklif Çağrısı 2 Mayıs 2017

AYRINTILAR

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu 07/04/2017

AYRINTILAR

ERA NET SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi 2017 Yılı Çağrısı Yayınlandı Proje ön başvurusu son tarihi
20 Şubat 2017

Proje önerisi çağrısı son tarihi

14 Haziran 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 2554 TÜBİTAK-NIH "Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojler" İkili İşbirliği Destek Programı 28 Aralık 2016
26 Şubat 2017

AYRINTILAR

ERA NET ERA-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı 9 Aralık 2016
15 Mart 2017

AYRINTILAR

ERA NET ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı
1 Şubat 2017: Çağrı metni duyurusu

5 Mayıs 2017: Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün

 

AYRINTILAR

TÜBİTAK MARTERA 2017 ÇAĞRI İLANI

ÇAĞRI KONULARI
 • Çevreye duyarlı deniz teknolojileri
 • Yeni malzeme ve deniz yapılarının geliştirilmesi.
 • Sensörler, otomasyon ve gözlem teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Gelişmiş imalat ve üretim teknolojileri,
 • Emniyet ve güvenlik.
Ön proje başvuruları
31 Mart 2017 

Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş
31 Mayıs 2017

AYRINTILAR

ERA NET CoBioTech Biyoteknoloji Alanında Uluslararası Ar-Ge Projeleri Çağrı İlanı 01.12.2016-02.03.2017
Proje ön başvurularının (pre-proposal) alınması


Mart-Mayıs 2017
Ön başvuruların değerlendirilmesi
AYRINTILAR
TÜBİTAK “TRANSCAN-2" Çevrimsel Kanser Araştırmaları

“TRANSCAN-2” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi:
 • 06 Şubat 2017 : Birinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün (18:00)
 • 06 Mart 2017 : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün
 • 1 Haziran 2017 : İkinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün (18:00)
 • 3 Temmuz 2017 : İkinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

 
"TRANSCAN-2” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:
 • 02 Aralık 2016 : Çağrının açılma tarihi
 • 13 Şubat 2016 : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (16:00 CET)
 • 26 Nisan 2017 : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi
 • 07 Haziran 2017 : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (16:00 CET)
 • Ekim 2017 : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

   


 
AYRINTILAR
TÜBİTAK ERA-NET NEURON Projesi JTC2017 (1. Aşama) İlk Aşama Son Başvuru Tarihi: 14 Mart 2017

İkinci Aşamaya Hak Kazananların Açıklanması: Mayıs 2017
AYRINTILAR
  AvrupaNanoForumu 2017 23 Mart 2017 AYRINTILAR
  QuantERA Kuantum Teknolojileri 2017 Çağrısı Proje Pazarı Öngörülen ön başvuru son tarihi 15 Mart 2017’dir. AYRINTILAR
  ERA-NET ÇAĞRILARI   AYRINTILAR
  Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Programları ve Destekleri 15 Nisan 2017 AYRINTILAR
  Yenilikçi İlaçlar İnisiyatifi (IMI) 10. çağrısı açılmış olup, 2 aşamalı başvuru yapılacaktır lk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 28 Mart 2017’dir AYRINTILAR
  ERA-CVD Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı   AYRINTILAR
  4. Uluslararası Yazılım Günleri, 25-26 Nisan 2017, Viyana 24 Mart 2017 AYRINTILAR
  Afrika ve Avrupa ülkeleri tarafından, Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım alanlarında ortak projeleri
Çağrı Açılış Tarihi :
2017 Ocak
Çağrı Kapanış Tarihi :
2017 Mart
AYRINTILAR
  Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği Proje Pazarı Yarışması 4-5-6-7 Mayıs 2017 AYRINTILAR
UFUK 2020 Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı ---- AYRINTILAR
UFUK 2020  Manunet 2017 Çağrı İlanı Çağrı Başlangıç
6 Ocak 2017
Ön Proje Başvuruları
17 Mart 2017
AYRINTILAR
ERA-NET NMP (Nanobilim, Nanoteknoloji, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri) alanlarında Yenilik ve Ticarileştirme 16 OCAK 2017
26 MAYIS 2017
AYRINTILAR
ERA-NET ERA-NET INCOMERA 2017 Çağrı İlanı 16 OCAK 2017
26 MAYIS 2017
AYRINTILAR
  Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi (BBI JU) Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği Son Başvuru Tarihi
28 Nisan 2017
AYRINTILAR
ERA-NET ICT-AGRI 2 Projesi 2017 Yılı Çağrısı 21 Nisan 2017 AYRINTILAR

KILAVUZ
ERA-NET "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" 05 Mayıs 2017 AYRINTILAR
ERA-NET FLAG-ERA II” (Flagship ERA-Net) Projesi 14 Mart 2017 AYRINTILAR
  "Uydu Konumlandırma Uygulaması sayesinde demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi; Araç içi Güvenli Tren Bütünlüğü geliştirilmesi; Resmi Metot Yaklaşımı ve Standardize Edilmiş İnter Uygulamaları 30.03.2017 AYRINTILAR
TÜBİTAK 2513 – Tübitak - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı 2017 31/12/2017 AYRINTILAR