MENÜ

PROJE TÜRÜ

PROJE ADI

BAŞVURU TARİHİ

AÇIKLAMA

ERA NET 9. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017

Çağrı Açılış: 
5 Aralık 2016

Birinci Aşama Son Başvuru: 
1 Şubat 2017

AYRINTILAR

ERA NET EuroNanoMed III Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

("Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri")

Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:
- Yenileyici tıp
- Tanı bilim
- Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri

Birinci Aşama Son Başvuru: 

16 Ocak 2017

AYRINTILAR

ERA NET SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi 2017 Yılı Çağrısı Yayınlandı Proje ön başvurusu son tarihi
20 Şubat 2017

Proje önerisi çağrısı son tarihi

14 Haziran 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK 2554 TÜBİTAK-NIH "Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojler" İkili İşbirliği Destek Programı 28 Aralık 2016
26 Şubat 2017

AYRINTILAR

ERA NET ERA-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı 9 Aralık 2016
15 Mart 2017

AYRINTILAR

ERA NET ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı
1 Şubat 2017: Çağrı metni duyurusu

5 Mayıs 2017: Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün

 

AYRINTILAR

ERA NET 9. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017
Çağrı Açılış:
5 Aralık 2016
 
Birinci Aşama Son Başvuru: 
1 Şubat 2017

AYRINTILAR

TÜBİTAK MARTERA 2017 ÇAĞRI İLANI

ÇAĞRI KONULARI
 • Çevreye duyarlı deniz teknolojileri
 • Yeni malzeme ve deniz yapılarının geliştirilmesi.
 • Sensörler, otomasyon ve gözlem teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Gelişmiş imalat ve üretim teknolojileri,
 • Emniyet ve güvenlik.
Ön proje başvuruları
31 Mart 2017 

Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş
31 Mayıs 2017

AYRINTILAR

ERA NET CoBioTech Biyoteknoloji Alanında Uluslararası Ar-Ge Projeleri Çağrı İlanı 01.12.2016-02.03.2017
Proje ön başvurularının (pre-proposal) alınması


Mart-Mayıs 2017
Ön başvuruların değerlendirilmesi
AYRINTILAR
Electric Mobility Europe Electric Mobility Europe 2016 Çağrı İlanı 06 Şubat 2017 Brüksel saati ile 17:00: Proje ön başvurularının (light proposal) son teslim tarihi.


13 Şubat 2017 Türkiye saati ile 17:00 Türkiye’den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapılması için son tarih.
AYRINTILAR
TÜBİTAK “TRANSCAN-2" Çevrimsel Kanser Araştırmaları

“TRANSCAN-2” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi:
 • 06 Şubat 2017 : Birinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün (18:00)
 • 06 Mart 2017 : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün
 • 1 Haziran 2017 : İkinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün (18:00)
 • 3 Temmuz 2017 : İkinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

 
"TRANSCAN-2” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:
 • 02 Aralık 2016 : Çağrının açılma tarihi
 • 13 Şubat 2016 : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (16:00 CET)
 • 26 Nisan 2017 : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi
 • 07 Haziran 2017 : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (16:00 CET)
 • Ekim 2017 : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

   


 
AYRINTILAR
TÜBİTAK Nadir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational Research Projects on Rare Diseases in Innovation Therapies) 29 Ocak 2017
TÜBİTAK Birinci Aşama Son BaşvuruTarihi (18:00)

 
AYRINTILAR
TÜBİTAK 1003-SBB-KENT-2017-1 Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Ekonomik Büyüme Çağrı Programı “1003-SBB-EKBY-2017-1 Ar-Ge ve Yenilik” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
 
AYRINTILAR
TÜBİTAK TÜBİTAK–ARDEB Eğitim Çağrı Programı “1003-SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Çağrı Programı “1003-SAB-TTIP-2017-1 Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Klinik Araştırmalar Çağrı Programı “1003-SAB-KLNK-2017-1 İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK İlaç Teknolojileri Çağrı Programı “1003-SAB-ILAC-2017-1 Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Aşı Teknolojileri Çağrı Programı “1003-SAB-ASIT-2017-1 Viral Hastalıklara Karşı Aşılar” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Malzeme Teknolojileri Çağrı Programı “1003-OTO-MALZ-2017-1 Mühendislik Plastikleri” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Makina Tasarımı Çağrı Programı “1003-MAK-TSRM-2017-1 İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Ana Kimyasallar Çağrı Programı “1003-KMY-ANAK-2017-1 Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Tarla Bitkileri Çağrı Programı “1003-GDA-TRLA-2017-1 Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Tarımsal Üretimde Gıda Güvenilirliği Çağrı Programı “1003-GDA-TGUV-2017-1 İyi Tarım Uygulamaları ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çağrı Programı “1003-ENE-YENI-2017-1 Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Fosil Yakıtlar Çağrı Programı “1003-ENE-KOMR-2017-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Hidrojen ve Yakıt Pilleri Çağrı Programı “1003-ENE-HPIL2017-1 Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Robotik ve Mekatronik Çağrı Programı “1003-BIT-ROME-2017-1 İnsan Makina Etkileşimi” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Gömülü Sistemler Çağrı Programı “1003-BIT-GOMS-2017-1 Araçlar ve Güvenilirlik” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil) Çağrı Programı “1003-BIT-GNBT-2017-1 Nano İletişim Teknolojileri” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Ekran Teknolojileri Çağrı Programı “1003-BIT-EKRN-2017-1 Yenilikçi Ekran Teknolojileri” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Bilgi Güvenliği Çağrı Programı “1003-BIT-BGUV-2017-1 Kriptoloji” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Bulut Bilişim Çağrı Programı “1003-BIT-BBIL-2017-1 Bulut Bilişim Mimarileri” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Açık Kaynak Yazılımlar Çağrı Programı “1003-BIT-AKAY-2017-1 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri” Çağrı Metni 17.02.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve/veya Çeşit Geliştirme 16.01.2017
24.02.2017
AYRINTILAR
TÜBİTAK ERA-NET NEURON Projesi JTC2017 (1. Aşama) İlk Aşama Son Başvuru Tarihi: 14 Mart 2017

İkinci Aşamaya Hak Kazananların Açıklanması: Mayıs 2017
AYRINTILAR
  AvrupaNanoForumu 2017 23 Mart 2017 AYRINTILAR
  QuantERA Kuantum Teknolojileri 2017 Çağrısı Proje Pazarı Öngörülen ön başvuru son tarihi 15 Mart 2017’dir. AYRINTILAR
  ERA-NET ÇAĞRILARI   AYRINTILAR
  Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Programları ve Destekleri 15 Nisan 2017 AYRINTILAR
  Yenilikçi İlaçlar İnisiyatifi (IMI) 10. çağrısı açılmış olup, 2 aşamalı başvuru yapılacaktır lk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 28 Mart 2017’dir AYRINTILAR
  ERA-CVD Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı   AYRINTILAR
TÜBİTAK Katar Ulusal Araştırma Vakfı Ulusal Öncelik Araştırma Programı 21 Şubat 2017 AYRINTILAR
  4. Uluslararası Yazılım Günleri, 25-26 Nisan 2017, Viyana 24 Mart 2017 AYRINTILAR
  Afrika ve Avrupa ülkeleri tarafından, Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım alanlarında ortak projeleri
Çağrı Açılış Tarihi :
2017 Ocak
Çağrı Kapanış Tarihi :
2017 Mart
AYRINTILAR
  Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği Proje Pazarı Yarışması 4-5-6-7 Mayıs 2017 AYRINTILAR
UFUK 2020 Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı ---- AYRINTILAR
  2030 Yılının Otomobillerinin Tasarımı !!! Son başvuru tarihi; 31 Ocak 2017
Yarışmanın ödülü: 100.000 €
AYRINTILAR
  “UNESCO- L’Oréal Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursu” 30 Ocak 2017 AYRINTILAR