Akademik Destek Programları
Kod Başlık Başvuru Sistemi Süre
Üst Sınırı
 (ay)
Bütçe Üst Sınırı Önemli Özellikler DETAYLAR
1000 Üniversitelerin Araştırma Proje
Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Programı
 
 
Çağrılı
 
 
36
 
Çağrıda belirtilir
Üniversitelerdeki proje potansiyelinin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi amaçlanmaktadır. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYNIZ
1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Dönemli
(Mart ve Eylül)
 
36
 
360.000 TL
İlk yürürlüğe giren ARDEB programıdır. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYNIZ
1002 Hızlı Destek Programı Sürekli Açık  
12
 
30.000 TL
Kısa süreli ve küçük bütçeli projeler için uygundur. Doktora öğrencileri başvurabilir. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYNIZ
1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  
Çağrılı
 
36
 
2.500.000
TL
BTYK tarafından belirlenen Öncelikli Alanlardaki projeler İçindir. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYNIZ
1005  
 
Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Dönemli
(Mart ve Eylül)
 
18
200.000 TL Patent ihlali yapmamak kaydıyla, ulusal çaptaki özgünlüklere de destek verilmektedir. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYNIZ
1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı  
 
Çağrılı
 
48
 
Çağrıda belirtilir
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçları için çağrıya çıkılmaktadır. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYNIZ
3001  
Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Sürekli Açık  
24
60.000 TL Daha önce ARDEB’de yürütücü desteği almamış kişiler başvurabilir. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYNIZ
3501  Kariyer Geliştirme Programı
Dönemli
(Mart ve Eylül)
 
36
 
225.000 TL
Doktorayı aldıktan sonra 7 yıl içerisinde başvurmak ve farklı bir kuruluşta çalışmak gerekmektedir. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYNIZ