LİSANS ÖĞRENCİSİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
  • Lisans Öğrencisi Araştırma Projelerinin BAP başvurusu öncesinde Lisans Öğrencileri için oluşturulan Proje Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

 

Bu form başvuru için kullanılmayacak olup; TTO olarak veri tabanına projeniz ile ilgili detayların işlenmesi ve Üniversitede üretilen bilgi, teknoloji ve projelerin takibi amacıyla kullanılmaktadır.