UFUK 2020 PROGRAMI

Horizon 2020’den Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir?

 • Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
 • Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar

Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr veya yeni yüzüyle http://www.ufuk2020.org.tr/tr adresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz.

Horizon 2020 2016-2017 Çalışma Programları

1. Introduction 2016-17 
2. Future and Emerging Technologies (FETs) 2016-17 
3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) 2016-17 
4. Research infrastructures (including e-Infrastructures) 2016-17 
5. Introduction to Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) 2016-17 
5i. Information and communication technologies (ICT) 2016-17 
5ii. Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology 2016-17 
5iii. Space 2016-17 
6. Access to risk finance 2016-17  
7. Innovation in SMEs 2016-17 
8. Health, demographic change and wellbeing 2016-17 
9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy 2016-17 
10. Secure, clean and efficient energy 2016-17  
11. Smart, green and integrated transport 2016-17 
12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 2016-17 
13. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies 2016-17 
14. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens 2016-17 
15. Spreading excellence and widening participation 2016-17 
16. Science with and for society 2016-17 
17. Cross-cutting activities (Focus Areas) 2016-17
18. Fast Track to Innovation Pilot 2016-17 
19. Dissemination, Exploitation and Evaluation 2016-17 

Aşağıda linki verilen konu başlıkları sayfalarında "SON DAKİKA" alanında her bir program için yayınlanan çağrıları görebilirsiniz.PROGRAMIN ÖZEL ÇAĞRILARI İÇİN TIKLAYINIZ


H2020’ye uygun proje türleri;

 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
 • KOBİ projeleri

H2020’ye katılmanın avantajları;

 • Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
 • İleri teknoloji geliştirilmesi
 • İleri teknolojiye erişim
 • Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
 • Yeni pazarlara erişim
 • Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi
 • Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
 • Kariyer gelişiminin desteklenmesi
 • KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı
 • AB’yle entegrasyon sürecine katkı
 • Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
 • Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi

H2020 Projelerinde başarı için gerekenler;

 • Ulusal proje deneyimini uluslararası alana taşımak
 • Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak
 • Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru ortaklıklara erişmek
 • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak
 • Sanayi ile işbirliğini artırmak
 • AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek/beslemek

Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma- geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik çerçeve Programı olan Horizon 2020 2014-2020 yılları arasında yürütülecektir.

H2020 Sizin için Uygun mudur? Test Edin!  

Projelerde dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar vardır. Aşağıda yer alan sorulara ne kadar çok "evet" cevabı verirseniz, projeniz Çerçeve Programları’na sunulmak için o oranda uygun olacaktır.

 • Projeniz Avrupa odaklı mı?
 • Projeniz Avrupa’nın hali hazırda bulunduğu bilimsel-teknolojik duruma katkıda bulunuyor mu? Proje sonuçlarının Avrupa’ya faydaları olacak mı?
 • Projeniz yenilikçi mi?
 • Araştırma projeniz kurumunuzun öncelikleri ve çalışma alanı açısından gerçekten önemli mi?
 • Araştırma projenizi kullanılabilir ticari bir çıktı elde etmek ya da yeni bilgi ve en iyi uygulamayı üretmek için mi yürütüyorsunuz?
 • Projeniz çok ortaklı olmaya müsait mi ve bundan faydalanabilecek mi?
 • Avrupa’daki diğer kuruluşlarla işbirliğinden faydalar elde edebileceğinizi düşünüyor musunuz? (daha büyük pazarlara açılmak, risk paylaşımı, yeni irtibatlar ve yeni uzmanlıklar bağlamında)
 • Büyük sorumluluk alacağınız bir konsorsiyumda çalışabilir misiniz?
 • Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere proje çıktıları konusunda müzakereler yürütmeye hazır mısınız?
 • Proje teklifi sunulması ve projenin yürütülmesi aşamalarında Avrupa’nın dört bir yanından konsorsiyum ortakları ile görüşmeler yürütmek için gerekli yönetimsel zaman ve kaynak ayırmaya hazır mısınız?
 • Hibenin alınması halinde yönetimsel sorumlulukları yüklenmeye hazır mısınız?
 • Kuralların karmaşık, prosedürlerin uzun ve başarı oranının oldukça düşük olduğu rekabetçi bir ortamda proje teklifinizi sunmaya hazır mısınız?
 • 2 ila 5 yıl sürecek bir projede yer almaya hazır mısınız?
 • Projeye kendiniz yatırım yapmaya hazır mısınız

En Az Katılımcı Sayısı Nedir?

Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişmektedir. Çerçeve Programları’na yapılan bireysel projeler hariç tüm başvurularda aranan ana koşul, işbirliğidir. Programa dahil olan Aday Ülke kuruluşları, üye ülke kuruluşları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Minimum katılımcı sayısı sağlandıktan sonra projelere uluslararası örgütler ve 3. ülke kuruluşları da katılabilir.

Genel olarak, H2020 projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir.

Horizon 2020’ye Hangi Ülkeler katılabilir?

 • AB Üyesi Ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
 • Asosiye Ülkeler: Asosiye Ülkeler listesinin Horizon 2020 ilk çağrıları sonrası hibe anlaşmalarının imzalanacağı sürece kadar belirleneceği öngörülmektedir:  Arnavutluk, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, İsrail, Moldova, Karadağ, Norveç, Sırbistan ve Türkiye.
 • Üçüncü Ülkeler

Katılım koşulları hakkında daha detaylı bilgiye Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından çıkarılan 11 Aralık 2013 tarihli 1290/2013 numaralı yönetmelikten ulaşabilirsiniz.