TÜBİTAK ÇOK TARAFLI PROGRAMLAR
Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı) gibi çeşitli Avrupa araştırma programlarının; KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) gibi bölgesel örgütlerin ve NATO, OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.

Türk bilim insanlarının söz konusu kuruluşlar tarafından organize edilen ilgili etkinliklere katılımı TÜBİTAK tarafından desteklenmekte ya da izlenmektedir.

Programlar hakkında detaylı bilgi için linklere tıklayınız:

COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)

EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü)

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi)

NAM S&T (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi)

NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim)

KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü)

Uzay İşbirlikleri