EUREKA
EUREKA NEDİR?
EUREKA, 1985’te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kurulmustur. Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve islevselliğinin artmasıyla EUREKA programına üye olan  ülkelerin sayısı artarak 41’e yükselmistir. Bir çok ülke Ulusal İrtibat Noktaları (National Information Points - NIPs) ağı yoluyla EUREKA projelerine katılmaktadır.
Bunların yanında, EUREKA’nın başlattığı yeni uygulama ile işbirliğini arttırabilmek adına Avrupa dışındaki araştırma ve geliştirme potansiyeline sahip ülkeler Asosye Ülke statüsünde EUREKA’ ya dahil olabilmektedir.
EUREKA ana web sayfası için Tıklayınız

EUREKA KÜMELERİ:

ACQUEAU
ACQUEAU Kümesi, Avrupada su teknolojileri konusunda çalışan lider sanayi kuruluşlarının katıldığı, kar amacı gütmeyen bir Ar-Ge işbirliği platformudur. Avrupanın, vatandaşlarına daha verimli hizmet verebilmesi ve küresel pazarda, su hizmetleri ve ilgili teknolojilerde rekabet edebilirliliğinin arttırılması amacı ile ortak su araştırmaları yoluyla Avrupa Su Endüstrisinin teknoloji temelini güçlendirmeyi hedeflemektedir.    DETAYLAR

Küme, aşağıdaki başlıklarda Ar-Ge projelerinin desteklenmesini öngörmektedir;
·         Membran teknolojileri
·         Gerçek zamanlı sistem yönetimi
·         Düşük enerjili atık su arıtımı
·         Boru ve kaplama malzemeleri
·         Dezenfeksiyon ve oksidasyonda düşük çevresel etkiler

Bu programda Güncel çağrı bulunmamaktadır.

CELTIC+
Celtic (Cooperation for a sustained European Leadership in Telecommunications), 2003 yılında Avrupa’nın telekomünikasyon alanındaki liderliğini sürdürebilmesi için kurulan bir EUREKA kümesidir. Celtic kümesi, 2011 – 2019 yılları arasında faaliyetlerine Celtic-Plus olarak devam edecek ve yılda iki kez açılacak çağrılar aracılığı ile Celtic-Plus bünyesinde oluşturulacak projeler desteklenecektir. Uçtan uca telekomünikasyon çözümleri araştırma alanında faaliyet gösteren Celtic-Plus kümesi; geniş bant altyapı ve servisleri, optik ağlar, mobil hizmetler gibi alt araştırma alanlarında Ar-Ge projelerinin geliştirilmesini ve desteklenmesini hedeflemektedir. DETAYLAR

Çağrı Takvimi
Bahar Çağrısı
Çağrı açılış tarihi Mart 2016
Celtic-Plus Proposer’s Day 16 Mart 2016, Madrid
Çağrı Kapanış Tarihi 25 Mayıs 2016
Tamamlanan proje önerilerinin uluslararası değerlendirmesi Haziran 2016
Proje önerilerinin Celtic Plus etiketi alması 21-22 Haziran 2016
Proje önerisini veren kuruluşları başvuruları hakkında bilgilendirme Temmuz 2016
Tahmini proje başlangıç tarihi Ağustos 2016
Güz Çağrısı
Çağrı açılış tarihi Haziran 2016
Celtic-Plus Proposer’s Day Eylül 2016, İstanbul
Çağrı Kapanış Tarihi 15 Ekim 2016
Tamamlanan proje önerilerinin uluslararası değerlendirmesi Kasım 2016
Proje önerilerinin Celtic Plus etiketi alması Kasım 2016
Proje önerisini veren kuruluşları başvuruları hakkında bilgilendirme Aralık 2016
Tahmini proje başlangıç tarihi 2017 ilk yarısı


EURIPIDES
EURIPIDES (EUREKA Initiative for Packaging & Integration of µDevices & Smart Systems), akıllı sistemler için ara bağlantılama, ambalajlama ve entegrasyon teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen bir EUREKA kümesidir. DETAYLAR

Proje Çağrıları
EURIPIDES kümesinde her yıl iki adet iki aşamalı çağrı açılmaktadır. Bahar Çağrısı Aralık - Mayıs ayları arasında, Güz Çağrısı ise Haziran - Kasım ayları arasında açık olmaktadır. Çağrıların ikinci ayında ilk aşama olan Kısa Proje Teklifi (Project Outline - PO) sunma kısmı sonuçlanır. Kurucu şirket temsilcileri ve ülke temsilcilerinin değerlendirmesinin ardından başarılı bulunan projeler için ikinci aşamada da yine iki ay içinde Tam Proje Teklifi (Full Project Proposal - FPP) sunulur. Benzer bir değerlendirmenin ardından başarılı projeler EURIPIDES etiketi almaya hak kazanır ve projelerde yer alan her bir ortak kendi ülkesindeki sorumlu kuruluşun ilgili destek programına başvurur. Ulusal değerlendirmenin ardından başarılı bulunan projeler ulusal kaynaklarla desteklenir.
EURIPIDES kümesinde, diğer kümelerden farklı olarak, PO için son tarih kaçırıldığında aynı çağrının FPP aşamasında da bir PO sunulabilir. PO’nun başarılı bulunması durumunda bu projenin FPP’si bir sonraki çağrının PO aşamasında sunulabilir. Bu özelliği sayesinde EURIPIDES çağrıları pratikte tüm yıl boyunca açık kalmaktadır.
EURIPIDES ve/veya EUREKA üye ülkelerinin katılımına açık olan çağrıya hazırlık amacıyla her yıl Haziran ayında EURIPIDES Yıllık Forumu düzenlenir.
EURIPIDES kümesi hakkında daha fazla bilgi almak için;
http://www.euripides-eureka.eu

Bu programda Güncel çağrı bulunmamaktadır. Ancak Nisan ayı içerisinde açılması öngörülmektedir.


EUROGIA2020

Overview:  EUROGIA2020 has been created to promote trans-national energy related projects (Biomass, wind, hydro, solar, oil and gas) and enabling technologies (CCS, energy efficiency, processes, new materials, etc). This initiative started in 2008 has successfully promoted 200 million Euros worth of research projects in the EUREKA countries until June 2013. DETAYLAR


Bu programda Güncel çağrı bulunmamaktadır. 

ITEA3

ITEA3 kümesinin amacı; Avrupa’nın yazılım yoğun servisler ve sistemler alanında (Software-intensive services and systems) rekabetçiliğini sürdürebilmesi için sanayi liderliğindeki rekabet öncesi Ar-Ge projelerinin desteklenmesini sağlamaktır. 
ITEA2 kümesi 2014 yılı itibariyle faaliyetlerine ITEA3 olarak devam etmektedir. ITEA3 kümesi kapsamında 2014'ten bugüne kadar 32 proje onaylanmış olup 12'si başlamış durumdadır. 19 ülkeden araştırmacılar bu projelerde yer almıştır. 

Proje Çağrıları
Yılda bir kez proje çağrısına çıkan ITEA3 kümesi, her bir çağrı açılışında ITEA3 yönetim kurulunda bulunan şirketler ve EUREKA üyesi ülkelerdeki şirketlerin katılımıyla proje pazarı etkinliği (Project Outline Preparation Day) düzenlemektedir. Bu etkinliğin amacı, katılımcıların proje fikirlerini paylaşmalarını ve ortaklık arayan şirketlerin uygun konsorsiyumlarla tanışmalarını sağlamaktır.
ITEA3 kümesi iki aşamalı bir değerlendirme sistemine sahiptir. Birinci aşamada Kısa Proje Teklifi (Project Outline) sunulur. Kısa Proje Teklifleri, küme kurucusu şirketlerin temsilcileri ve ülkelerin teknik uzmanları tarafından değerlendirilerek Tam Proje Teklifi (Full Project Proposal) sunmaya hak kazanan projeler belirlenir. Tam Proje Teklifleri de benzer şekilde değerlendirilerek başarılı olan projeler ilan edilir. Başarılı olan projelerde yer alan her bir ortak finansal destek için kendi ülkesindeki sorumlu kuruluşun ilgili destek programına başvurur, ulusal değerlendirmeye tabi olur, ulusal değerlendirmede başarılı bulunan projeler ulusal kaynaklarla desteklenir. TÜBİTAK ITEA3 kümesine sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 

Çağrı Takvimi

 ITEA3 Kümesi 8. çağrı takvimi aşağıda bilginize sunulmuştur.
Çağrının Açılışı 13 Eylül 2016
Proje Pazarı Etkinliği 13-14 Eylül 2016
Kısa Proje Teklifi Sunmak için Son Tarih 28 Ekim 2016
Tam Proje Teklifi Sunmaya Hak Kazanan Projelerin İlanı 28 Kasım 2016
Tam Proje Teklifi Sunmak için Son Tarih Şubat 2017
Tam Proje Teklifleri için Değerlendirme Sonuçlarının İlanı Mart 2017