ERASMUS PROJE ÇAĞRILARI

Teklif Çağrıları

 

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

 1. Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır)
 2. Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)
 1. 2017 Teklif çağrısı ve güncellemeleri için tıklayınız.


 2. Ülke Merkezli Projeler

 3. Merkezi Projeler
  • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
   • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR,EN)
   • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)
  • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
   • Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)
   • Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TR,EN)
   • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
   • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
  • KA3 Politika Reformlarına Destek
   Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:
   • Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN)
   • Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN)
  • Jean Monnet (TR,EN)
  • Spor Destekleri
   • İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)
   • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)
   • Küçük İşbirliği Ortaklıkları
2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.
 

Proje Türü Başvurulacak Yer Son Başvuru Tarihi Bilgi İçin  
KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ  
Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Gençlik Değişimleri

Avrupa Gönüllü Hizmeti

Stratejik Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
 
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 2 Şubat 2017 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2017 www.ua.gov.tr  
4 Ekim 2017 www.ua.gov.tr  
Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 2 Şubat 2017 www.ua.gov.tr  
2 Şubat 2017 www.ua.gov.tr  
2 Şubat 2017 www.ua.gov.tr  
2 Şubat 2017 www.ua.gov.tr  
Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 16 Şubat 2017 Yürütme Ajansı  
·Büyük Ölçekli AGH Etkinlikleri EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 5 Nisan 2017 Yürütme Ajansı  
KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)  
Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 2 Şubat 2017 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2017 www.ua.gov.tr  
4 Ekim 2017 www.ua.gov.tr  
Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar
·         Okul Eğitimi
·         Mesleki Eğitim
·         Yükseköğretim
·         Yetişkin Eğitimi
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 29 Mart 2017 www.ua.gov.tr  
29 Mart 2017 www.ua.gov.tr  
29 Mart 2017 www.ua.gov.tr  
29 Mart 2017 www.ua.gov.tr  
Bilgi Ortaklıkları EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 28 Şubat 2017 Yürütme Ajansı  
Sektörel Beceri Ortaklıkları EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır.  Yürütme Ajansı  
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 9 Şubat 2017 Yürütme Ajansı  
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 8 Mart 2017 Yürütme Ajansı  
KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK  
Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları) TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 2 Şubat 2017 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2017 www.ua.gov.tr  
4 Ekim 2017 www.ua.gov.tr  
·         Sivil Toplum İşbirliği(Gençlik) EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 29 Kasım 2016 Yürütme Ajansı  
·          Sivil Toplum İşbirliği(Eğitim) Teklif çağrısı yayınlanmadı  Yürütme Ajansı  
·         Politika Yeniliği İçin Girişimler
 
Teklif çağrısı yayınlanmadı Yürütme Ajansı  
ÖZEL EYLEMLER  
Jean Monnet (Özel Eylem) EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 23 Şubat 2017 Yürütme Ajansı  
·         Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları
·         Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
·         Küçük İşbirliği Ortaklıkları
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 6 Nisan 2017 Yürütme Ajansı