2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği
Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlayan 2209-B Programı çağrısı açılmış olup; Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2. Çağrı Programı Yayınlanmıştır.

Öğrencilerimizin ve danışmanlarının başvuru kılavuzunu incelemeleri önemli rica olunur. Programa başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin danışmanlarının bilgi girişini yapabilmeleri için ekte sunulan form alanına gerekli bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Çağrı programı ve proje konuları ile ilgili olarak bilgi ve görüş alışverişi, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve projelerin patentlenebilirlik kriterleri ve girişimsel boyutları ile ilgili olarak TTO'dan yararlanmanızı önemle rica ederiz.

Çağrı Metni: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2209-b_cagri_duyurusu_formu.pdf

TTO Proje Giriş Formu Linki: http://tto.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=67&BA=index.aspx