İdari Personel
Yönetim Kadrosu
Koordinatör
0 (370) 418 6063 / 6063
Koordinatör Yardımcıları
Fikri Haklar Birimi/Üniversite Sanayi İşbirliği/
0 (370) 418 6063 / 6063
0 (370) 418 6064 / 6064
0 (370) 418 6065 / 6065