İdari Personel
Koordinatör
Koordinatör
0 (370) 418 6063 / 6063
Koordinatör Yardımcıları
0 (370) 418 7444 / 7444
0 (370) 418 6052 / 6052
Diğer
0 (370) 418 7050 / 7050
Fikri Haklar Birimi/Üniversite Sanayi İşbirliği/
0 (370) 418 6063 / 6063
0 (370) 418 6064 / 6064
0 (370) 418 6065 / 6065
PROJE YÖNETİM
0 (370) 418 6053 / 6053