BAŞARI HİKAYELERİ-BAŞARILI PATENTLER
Üniversitemiz  Teknoloji  Transfer  Ofisi  tarafından  29  Mart  2018  Perşembe  günü  10:00-13:30
saatleri  arasında Mühendislik  Fakültesi  Hamit  ÇEPNİ  Konferans  Salonunda  Üniversitemiz
akademik  birimlerinin  ve  öğrencilerimizin  katılımlarıyla  "Başarı  Hikayeleri  ve  Başarılı  Patent
Projeleri"  konulu  bilgilendirme  toplantısı  düzenlenecektir.