Misyon-Vizyon
Misyon

Karabük Üniversitesinin ulusal ve uluslararası fonlardan etkin şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla akademisyen, öğrenciler ve araştırmacıları zamanında bilgilendirmek, gerekli eğitimleri düzenlemek, üniversite-sanayi işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeleri için rehberlik etmek, akademisyen, öğrenci ve araştırmacıların Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasına ve buluşların ticarileşmesine destek olmaktır.

Vizyon

Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Karabük Üniversitesinin bilimsel birikimini sanayi ile buluşturup bölge ve ülke sanayisinin uluslararası rekabette daha fazla söz sahibi olmasını, sanayi-üniversite işbirliğini geniş kitlelere yayarak akademik çalışmalar ile fikri ve sınai haklarının ticarileştirilmesini, ülke kalkınmasını yenilikçi yöntemlerle artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir birim olmayı hedeflemektedir.