AKADEMİSYEN PROJE BİLGİ FORMU...
Proje Bilgi Formu bir başvuru formu değildir. Bu form bilgilendirme amaçlı olup; Üniversitemiz bünyesinde yapılan projeler ile ilgili oluşturulacak veri tabanına kaynak teşkil edecektir. Bu form sadece TTO tarafından kullanılacak olup; örneğin BAP'a sunulacak proje başvurularında kullanılmayacaktır.

Veri tabanı oluşturularak Üniversitemiz bünyesinde yapılan projeler hakkında üçüncü kişilerle herhangi bir veri veya bilgi paylaşımı yapılmayacaktır. Bu sayede gerektiğinde farklı disiplinlerin bir arada yürüteceği projeler için proje ortaklarını TTO' ya başvurarak sağlayabileceksiniz. Proje veri tabanı ile Girişimci Üniversiteler Endeksine sizlerin başarıları dahil edilebilecek ve birçok kesim tarafından Üniversitemizin ve sizlerin adı duyurulacaktır.

PROJE BİLGİ FORMUNA erişebilmek için lütfen
  • Yürütülen veya müracaat aşamasında olan ulusal ve uluslararası projelerin isimleri, sorumlu akademik personeli, proje hakkında kısa bir bilgi ve ne aşamada olduğu hakkında ki bilgi alışverişi için PROJE BİLGİ FORMU doldurularak TTO yetkilisine onaylatılması gerekecektir.
  • 2019 yılı Mayıs ayı içinde tamamlanacak olan veri tabanı aktif hale getirildiğinde veri girişleri web sayfamız üzerinden yapılacaktır.
  • Araştırmacılar Patent veya diğer ilgili fikri mülkiyet hakları başvurularını TTO'ya yapmaları gerekmektedir.
  • BAP müracaatları hariç, Ulusal ve Uluslararası tüm proje müracaatları TTO tarafından ön incelemeden geçirilip, eksiklikler giderildikten sonra paraflanacak ve onay makamına sunulacaktır.
    Araştırmacılar BAP müracaatlarında yine bilgilendirme için TTO Proje Bilgi Formunu doldurmalıdır.

  • BAP müracaatları hariç tüm proje başvurularının TTO tarafından inceleneceği hususu göz önünde bulundurularak hareket edilecektir.